22 april, 2010

Ny typ av segelbåtsratt

En ny segelbåtsratt har sett dagens ljus. En ratt till en segelbåt måste alltid uppfylla två motsägelsefulla kriterier säger Jan Smede som är uppfinnare. Den skall vara tillräckligt stor så att man kan sitta på sargen och styra. Den skall vara tillräckligt liten så att man enkelt skall kunna passera fram och åter i sittbrunnen. Men är ratten för stor kan man inte passera och är ratten för liten kan man inte styra båten ifrån sargen.

Den nya ratten kan utföras med stor diameter samtidigt som den medger god passage i sittbrunnen. Den utnyttjar det faktum att en ratt till en segelbåt endast behöver vridas ca ett halvt varv åt vardera hållet för fullt roderutslag. Vid normal styrning behöver man endast vrida ratten ca 45 grader åt vardera håller för full kontroll.

Ratten består av två segment. Det första segmentet innefattar en del av en cirkulär ring som används för att styra båten. Det andra segmentet innefattar en rak del, som en korda i en cirkel, och som när den riktas lodrät medger en fri passage fram och åter i sittbrunnen. I en första position är ratten centrerad kring lodlinjen då rodret är riktat midskepps. I denna position kan ratten vridas drygt 90 grader åt vardera hållet precis som en vanlig cirkulär ratt. I en andra position är ratten roterad så att det raka partiet sammanfaller med lodlinjen. I denna position medges fri passage.

Den nya ratten kan i motsats till sådana som innehåller vikbara partier göras mycket stabil säger Jan Smede. Han har också sökt patent för den nya ratten och letar nu efter samarbetsparter för att kunna utveckla ratten.

Info:
jan.smede@gmail.com