12 maj, 2010

Göta kanal anställer 100 slussvakter

Varje år anställer AB Göta kanalbolag drygt 100 slussvakter för att sköta slussarna längs Göta kanal under sommarens kanalsäsong. Det är främst studerande ungdomar, som ser det som ett attraktivt och kul sommarjobb. Det är nu dags för årets utbildningsdagar för de blivande slussvakterna.

– Det känns fantastiskt kul att vi nu ska ta emot våra slussvakter och utbilda dem. Vi vill ge dem en bra grund att stå på, så att de känner sig trygga i sitt arbete och i mötet med våra kunder, säger Ander Donlau, VD för AB Göta kanalbolag. – Vi värdesätter deras arbete mycket högt. De är vårt ansikte utåt och är oerhört viktiga för våra besökares upplevelse av Göta kanal.