20 maj, 2010

Svenska Båtunionen och Sweboat på Almedalen 6 juli

Svenska Båtunionen och Sweboat på Almedalen 6 juli ”Upptäck båtlivet, politiker!” Med den uppmaningen till företrädare för regering och riksdag, kommuner och landsting inbjuder Svenska Båtunionen och Sweboat – Båtbranschens Riksförbund – till ett seminarium under Almedalsveckan, tisdagen 6 juli kl. 1300 i Tullhuset på Skeppsbron i Visby hamn.

Miljöarbetet kring båtlivet står alltmer i centrum och miljöanpassningar sjösätts på allt fler plan. Inte minst har många tillverkare av båtar och båtprodukter insett konkurrensfördelarna i att tidigt anpassa sig till kommande miljödirektiv på EU-nivå.

Seminariet kommer att fokusera på dessa frågor och visa på det viktiga samarbetet mellan myndigheter, båtorganisationer och båtbranschen.

Företrädare för Världsnaturfonden, Båtmiljörådet och Båtskroten kommer att delta.
Dessutom deltar SBU:s generalsekreterare, Hans W Berglund, och Sweboats VD, Mats Eriksson, i seminariet som leds av redaktör Bengt Anderhagen, tidningen Båtliv.

För vidare upplysningar kontakta generalsekreterare Hans W. Berglund, hans.w@batunionen.com eller VD Mats Eriksson, me@sweboat.se

Svenska Båtunionen är en sammanslutning av landets 26 regionala båtförbund och representerar därmed mer än 900 båtklubbar med cirka 162 000 medlemmar.

Sweboat är båtbranschens intresseorganisation med cirka 400 medlemsföretag, indelade i fem branschgrupperingar.

Foto: Foto: Gotlands kommun.