9 juni, 2010

Ovanlig plattfisk från Strömstad gav svenskt sportfiskerekord

En fångst av det ovanligare slaget gjorde Johnny Nyström utanför Strömstad. En knappt 4 hg tung fisk av den mycket ovanliga arten rödtunga gör Johnny till rekordman. Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdförbund i, dagligt tal Sportfiskarna, godkänner sedan 1971 de nya svenska sportfiskerekord som allmänheten lyckas fånga på spö. En minimigräns på 300 gr finns för ovanliga arter. Detta för att det ska ”kännas att det nappar” och för att yngre småfiskar av flera arter kan vara förvillande lika till utseendet, innan de växer till sig.

– Ungefär vart annat år dyker det upp någon ny art som aldrig tidigare har storfiskregistrerats, berättar Sportfiskarnas Storfiskregistrerare Håkan Brugård.

Fångst av en ny art var just vad som hände i vattnen utanför Strömstad i Bohuslän. Där ute i havsbandet bor Johnny Nyström. Han och hustrun Lillian åker ofta ut och spöfiskar från sin sköna båt. På ett speciellt ställe brukar det dyka upp litet ovanliga fiskarter ibland.

Men fisken som nu nappade på Johnnys bottenmetade krok agnad med mussla och räka hade nog ingen väntat sig där. Det såg ut som en ”urblekt” sjötunga. Men med böcker och experters hjälp kom man fram till att detta var en rödtunga (Glyptocephalus cynoglossus på latin). Efter kontrollvägning och mätning till längden 44 cm återutsattes den ovanliga fisken levande i havet igen.

– Kontrollvägningen visade på 397 gr. Efter granskning av uppgifterna har fångsten godkänts som svenskt sportfiskerekord. Det ger Johnny ett snyggt rekorddiplom och plats i den svenska rekordlistan, säger Håkan Brugård.

Aktuell rekordlista för både söt- och saltvatten hittas på www.sportfiskarna.se under Storfiskregistret. Storfiskregistret fylls ständigt på med nya kontrollerade storfångster och innehåller mer än 22 000 olika fiskar av alla tänkbara arter från Sverige.