9 juni, 2010

Sankt Pers fisk simmar nu i Havets Hus i Lysekil

Sedan en vecka tillbaka kan man skåda en liten vacker Sankt Persfisk inne på Havets Hus. Det var när ett forskarlag från Sven Lovén centrum för marina vetenskaper med doktorand Gry Sagebakken i spetsen var ute och håvade som de fick upp den ovanliga fisken. Forskningsingenjör Bengt Lundve tog hand om den och skänkte den sedan vidare till Havets Hus så att alla ska kunna få se den.

St. Pers fisk (latin: Zeus faber, engelska: John Dory )är en diskusformad fisk med vackra fenor som lever i de fria vattenmassorna. Den kan bli upp emot 90 cm men vanligtvis sällan över 40 cm. Havets Hus exemplar är dock en liten fisk som mäter knappa decimetern över kroppen och vars vackra fenor ännu inte nått sin fulla längd. Den jagar genom att smyga sig på sitt byte för att sedan blixtsnabbt skjuta ut sina stora käkar och snappa upp godsaken. Vuxna fiskar gillar att äta sill, tobis och bläckfiskar men Havets Hus lilla ungdom nöjer sig med märlkräftor och småräkor.

Den har fått sitt namn efter en legend om aposteln Petrus (Sankte Per). Det sägs att när Petrus, som ju var fiskare, en gång skulle erlägga skatt stoppade han handen i vattnet istället för pengapungen och fick upp en fisk som hade ett guldmynt i munnen. Fisken var en St. Pers fisk och från den dagen har de alla St. Pers fiskar en stor svart fläck på båda sidor av kroppen, märken efter Petrus tumme och pekfinger.

Havets Hus öppnade sommaren 1993. Verksamheten organiserades som egen förvaltning under kommunstyrelsen. År 2005 övergick verksamheten till det kommunägda bolaget ”Havets Hus i Lysekil AB”. Havets Hus i Lysekil AB ägs av Lysekil Stadshus AB som i sin tur ägs av Lysekils kommun. Bolaget driver publikt havsakvarium i Lysekils kommun med verksamhet som har en naturlig anknytning därtill. Ändamålet är att visa och lära om den marina världens djurliv och förhållanden, främst med inriktning på närområdet Västerhavet, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vända sig till olika besökskategorier såsom skolelever samt aktivt medverka i marknadsföring och turismutveckling för Lysekils kommun.

www.havetshus.se