9 juni, 2010

Naturvårdare och oceanograf blir hedersdoktorer

Naturvårdaren Bengt Frizell har i Kosterhavet skapat en unik samverkan mellan forskare och yrkesfiskare. I betydligt kallare klimat verkar oceanografen Karen Heywood, som är ledande inom den internationella polarforskningen. Båda blir nu nya hedersdoktorer vid Göteborgs universitets naturvetenskapliga fakultet.

Utnämnandet av hedersdoktorer är Naturvetenskapliga fakultetens sätt att belöna och uppskatta personer som bidragit till den naturvetenskapliga forskningen och utbildningen vid Göteborgs universitet. Årets två hedersdoktorer hämtas båda från havsmiljön, där de gjort stora insatser.

Bengt Frizell har i många år arbetat med naturvård vid länsstyrelsen i Västra Götaland. Som projektledare för Kosterhavets nationalpark har han lagt grunden för en välfungerande samverkan mellan yrkesfiskare, forskare och myndigheter; en insats som rönt stort internationellt intresse och som lyfts fram som ett exempel på framgångsrik naturvård.

Överenskommelsen har bland annat inneburit fiskefria zoner, utbildning i marin ekologi och utveckling av mer selektiva, miljövänliga redskap, vilket lett till att Bengt Frizell tidigare varit en av mottagarna till det prestigefyllda priset Kungsfenan.

– Bengts banbrytande arbete har öppnat för en helt ny syn på hur naturvård ska demokratiseras, förankras och utformas. Det har inte minst öppnat forskarnas ögon för hur viktigt det är att sätta forskningen i ett brukarperspektiv, säger professor Kerstin Johannesson vid Institutionen för marin ekologi.

Karen Heywood från Storbritannien hör till världens främsta forskare inom fysisk oceanografi. Med nära 70 publikationer om oceancirkulationen i främst Antarktis och Arktis och med ledande uppdrag inom polarforskningens internationella organ, bland annat som ordförande i Antarctic Zone Programme, har hon flera gånger mottagit internationella priser och utmärkelser. Karen Heywood är professor vid University of East Anglia i Norwich. Hon är dessutom redaktör för de välrenommerade tidsskrifterna Ocean Dynamics och Ocean Science.

– Otillgängligheten gör att oceanografi vid ishaven kräver ett starkt internationellt samarbete, till exempel för att kunna skicka med instrument och erhålla plats för forskare ombord på expeditioner. Genom sitt engagemang i styrande organ och med sin stora erfarenhet är Karen Heywood redan en viktig samarbetspartner för Göteborgs universitet, med hedersdoktortiteln knyts hon ännu starkare till universitetet och vår institution. Det kommer bli mycket värdefullt för vår forskning i Arktis och Antarktis, säger Gun Selldén, prefekt vid Institutionen för geovetenskaper.

Promotionshögtiden äger rum den 22 oktober. Hedersdoktorstitlarna kommer att delas ut av promotor Elisabet Ahlberg, som är professor vid Institutionen för kemi, Göteborgs universitet.

www.science.gu.se