16 juli, 2010

Stena Sonangol Suezmax Pool växer med åtta nya fartyg

Principal Maritime sätter in sin nyförvärvade flotta av Suezmaxfartyg hos Stena Bulk. Stena Bulk meddelade idag att en nybildad flotta av sju moderna Suezmax tankfartyg kommer att ingå i Stena Bulks Suezmaxpool vilket resulterar i att Poolen växer till att omfatta 18 fartyg. Den nya flottan är just införskaffad av det nybildade Principal Maritime Management som är ett portföljbolag hos kapitalförvaltaren Apollo Management, New York.

Pressrelease:

De nya Suezmaxfartygen är Princimar Truth (byggd 2007), Princimar Faith (byggd 2005), Princimar Joy (byggd 2010), Princimar Strenght (byggd 2010), Princimar Perseverance (byggd 2010), Princimar Grace (byggd 2011 ) och Princimar Hope (byggd 2011).
Dessutom kommer Sovcomflot’s “SCF Samotlor” på 158.000 dwt som alldeles nyligen levererats från DSME-varvet i Sydkorea att ansluta sig till Poolen med leverans i US Gulfen mitten juli. ”

Principal Maritime, New York, leds av förre Stena Bulk veteranen Art Regan, som inte slösat någon tid på att samarbeta med sina tidigare kollegor. Det genomsnittliga inköpspriset per fartyg i flottan sägs vara USD 69 miljoner, med en medelålder på bara ett år, med bland annat fem nybyggen från Korea och Kina.

Teknisk management och bemanning av fartygen kommer att skötas av Stenas Northern Marine Management i Glasgow.
Ulf Ryder, VD och koncernchef Stena Bulk, säger “Vi är verkligen glada att rapportera detta tillägg och förnyelse av vår flotta till vår Suezmax Pool med Sonangol. Att vi dessutom kan ha Northern Marines tekniska förvaltning föranleder oss att växa gentemot våra stora oljekunder med bibehållen hög standard”.
Poolen kommer inom kort att bestå av 25 fartyg med en sammanlagt dwt av 4 miljoner och en medelålder av bara 1,5 år då de tolv nya Suezmaxfartygen Stena och Sonangol beställt från Samsung och Daewoo Shipbuilding levererats.

Med kontor i åtta länder är Stena Bulk ett ledande internationellt tankrederi. Företaget har en kontrollerad flotta på runt 85 tankfartyg. Stena Bulk är en del av Stena Sfären med mer än 19.000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder USD.

www.stenabulk.com