24 augusti, 2010

500 nya jobb skapas inom Scanias Europaproduktion

Scania rekryterar 500 nya medarbetare till de europeiska produktions¬anläggningarna för att klara den ökning av produktionstakten som planeras under det fjärde kvartalet. Omkring hälften av de nya jobben hamnar i Sverige.

Det är framförallt ökningen av efterfrågan på lastbils¬marknaderna utanför Europa som gör att Scania planerar att öka produktionstakten. Återhämtningen på Europamarknaden fortsätter, men nivån är ännu låg ur ett historiskt perspektiv.

Scania har även tidigare i år, i slutet av första halvåret, anställt 500 personer till Europaproduktionen. Trots dessa rekryteringar kommer antalet anställda inom produktionen att vara lägre än före finanskrisen.

– Under 2009 har våra medarbetare använt perioden av låg beläggning till utbildning för att utveckla och förbättra metoder och arbetssätt. Tack vare denna satsning har vi uppnått en avsevärd produktivitetsförbättring, säger Anders Nielsen, Executive Vice President och ansvarig för Scanias produktion och logistik.

www.scania.com