24 augusti, 2010

Marindepån/Skanstull Marin blir medlemmar i Interboat

Interboat befäster sin position som Sveriges ledande marinkedja med en samlad omsättning om drygt en halv miljard, och blir därmed representerat på 15 försäljningsställen runt om i hela Sverige. Marindepån är idag den ledande aktören i Stockholm och bidrar därmed till att ytterligare stärka Interboats position i Stor-Stockholm.

Interboat har funnits i mer än 30 år, och finns idag representerade från Luleå i Norr till Karlshamn i söder. I denna inköps- och samarbetsorganisation ingår flera Sveriges ledande och mest etablerade marinhandlare som tillsammans representerar över fyrtio båt- och motorfabrikat.

Marindepån är Stockholms ledande marinhandel med försäljning i Danderyd, Dalarö och Skanstull.

– Vi är mycket positiva till att Marindepån nu går med i Interboat. Dels stärker det vår förhandlingssituation, och dels är det ett progressivt företag med många bra idéer och en bred erfarenhet och kompetens. Marindepåns fyra anläggningar i Stockholm passar perfekt in i Interboats framtida profil, eftersom som vi tidigare haft en allt för gles representation på denna viktiga marknad, säger Johnny Nilsson, VD Interboat.

Interboat skapar redan idag stora värden genom i första hand gemensamma inköp, men även genom en gemensam webb-plattform, samordnad marknadsföring, kataloger samt utbildning och utveckling av medlemsföretagen.

För konsumenten kommer detta att innebära ännu bättre urval och service när ytterligare ett fullserviceföretag med båtförsäljning, tillbehörsbutiker och serviceverkstäder kommer med i Sveriges största marinkedja. Som kund hos en Interboat-handlare kommer man i kontakt med branschens mest välutbildade och kunniga marinhandlare.

Gruppens målsättning är att utveckla de gemensamma aktiviteterna kraftigt under de närmaste åren. Andelen gemensamma inköp ökas, ett gemensamt centrallager etableras, affärssystem och andra system harmoniseras och ett antal administrativa stödfunktioner görs gemensamma och centraliseras. Detta innebär att Interboats centrala organisation skall förstärkas och utvecklas.

– Tiden är nu mogen att ta nya steg och bygga en tydligare kedja, där vi kan utnyttja vår gemensamma volym, kunskap och kompetens betydligt bättre, säger Rolf Hansson, VD i GBM AB och styrelseledamot i Interboat.

Marindepån bedriver idag verksamhet på fyra orter i Stockholm och har båt- och motorförsäljning på tre av dessa. Gruppen bildades 2007 genom ett samgående mellan Marindepån Danderyd, Jarleruds Marin i Dalarö och Skanstull Marin. Den senare har i flera år varit landets enskilt största marinhandlare.

– Vi glädjer oss verkligen åt möjligheten att ta del av Interboats gemensamma inköp och lösningar och ser med spänning fram emot ett vidare arbete med att ytterligare förbättra våra inköpsvillkor och att vidareutveckla de gemensamma systemen. Det är ju alltid lättare att komma dit man vill med en omsättning på över en halv miljard i ryggen. Vår gemensamma storlek, samlade erfarenhet och kompetens gör att vi kan utvecklas betydligt snabbare tillsammans. Vi hoppas även att vår erfarenhet från att bedriva verksamhet på flera orter med en gemensam central organisation för utvalda funktioner skall kunna utnyttjas av hela Interboatgruppen, säger Björn Sandhaag, VD Marindepågruppen.

Marindepå-gruppen omsätter i år drygt 100 Mkr och har över 30 heltidsanställda. Bolaget bedriver verksamhet i Skanstull, Danderyd, Dalarö och Bergshamra. Bolaget ägs av Björn Sandhaag och Richard Junestrand.

Bildtext:
Marindepån Skanstull Marin blir medlemmar i Interboat. Fr. v. Björn Sandhaag och Johnny Nilsson.