27 augusti, 2010

Ny rapport: Okontrollerad tillväxt hotar Östersjön

Konkurrensen om Östersjön ökar. Inom 20 år förväntas antalet fraktfartyg på Östersjön att fördubblas, kryssningsturismen kommer att öka kraftigt och kapaciteten för havsbaserad vindenergi väntas växa från dagens 400 megawatt till hela 25 000 megawatt. Samtidigt utsätts det redan stressade ekosystemet i Östersjön för en stor påverkan från jordbruk och industrier. Detta visar en ny unik trendrapport – Future trends in the Baltic Sea – som Världsnaturfonden WWF lanserar idag vid Östersjöfestivalens miljöseminarium.

– Utan bättre planering riskerar vi att få vilda västern, ökade konflikter mellan olika intressen och ett ohållbart tryck på ett redan utsatt hav fram till 2030. Under de kommande två åren har Sverige, som ordförandeland för HELCOM, ett extra ansvar och nu gäller det att gå från ord till handling, säger Åsa Andersson, programchef för svensk natur och Östersjön på WWF.

Trendrapporten visar att Östersjön redan är ett av de tätast trafikerade havsområdena i världen. Fram till 2030 beräknas antalet fartyg att fördubblas och oljetransporterna öka med 64 procent. Hamnkapaciteten blir troligen fördubblad för att möta sjöfartens behov.

Även utbyggnaden av vindkraften förväntas expandera kraftigt – från 400 megawatt till 25 000 megawatt för att möta behoven av förnybar energi. Det motsvarar en ökning med 60 gånger till 2030 och beräkningar visar att de planerade vindkraftparkerna motsvarar en yta stor lika som Gotland. Näringar inom turism och rekreation beräknas också växa. Kryssningstrafiken kan komma att öka med omkring 600 procent.

– Vår kartläggning är ett unikt försök att få koll på framtiden. Idag saknas en samordnad planering och strategi för Östersjöns framtid. Dålig planering och bristande ledarskap har medfört motstridiga beslut och initiativ som både motverkar en hållbar utveckling och insatser för att rädda Östersjön, säger Åsa Andersson.

En granskning av motstridiga beslut på miljöområdet visar flera exempel där den ena handen inte vet vad den andra gör. I Sverige togs nyligen skatten på handelsgödsel bort, vilket motverkar beslut och insatser för att bekämpa övergödningen. Förbudet för flamskyddsmedlet deca-BDE togs bort trots att regering och myndigheter har satt upp mål om en giftfri miljö.

– Om vi fortsätter agera på samma sätt som idag kommer det att leda till ännu mer konkurrens och konflikter mellan olika näringar och en ökad press på havets resurser. Om läget är svårt idag kan det bli värre i morgon. Vi måste vända skutan mot en hållbar utveckling, säger Åsa Andersson.

Enligt Helsingforskommissionen, HELCOM, har ingen av Östersjöns havsbassänger en god ekologisk status. En bov i dramat är att havsresurserna förvaltas sektor för sektor och land för land vilket gör det svårt att fatta nödvändiga beslut. Många näringar saknar dessutom långsiktiga och övergripande framtidsplaner, vilket gör det svårt att planera för en hållbar utveckling inom ramen för vad Östersjöns ekosystem klarar av.

För att lösa problemen anser WWF att det krävs att regeringscheferna runt Östersjön tar ansvar för att skapa en mer samlad havsförvaltning – över landsgränser och olika näringar – och att det sätts upp gemensamma mål och strategier för den totala utvecklingen av alla näringar som håller sig inom ramen för vad Östersjöns ekosystem klarar av.

En rapport från EU-kommissionen visade nyligen att det finns stora ekonomiska vinster att göra och att en samordnad planering i europeiska vatten kan generera så mycket som 1,3 miljarder euro år 2020 och upp till 1,8 miljarder 2030.

WWFs Östersjöpris för bra ledarskap – WWF Baltic Sea Leadership Award – går i år till Poul Degnbol, vetenskaplig rådgivare vid Internationella Havsforskningsrådet ICES i Köpenhamn. Han belönas för sitt arbete att ” få hållbara fiskbestånd genom en ekosystembaserad förvaltning och satsning på en öppnare regional beslutsprocess inom EUs gemensamma fiskeripolitik”.

Fakta:
Läser mer på: www.panda.org/baltic

Östersjöfestivalen arrangeras för åttonde året i rad av Berwaldhallen – på initiativ av dirigenterna Esa-Pekka Salonen och Valerij Gergiev i samarbete med bl a WWF och Tallink/Silja Line. Syftet är att föra Östersjöländerna närmare varandra genom musik-, kultur – och miljösamarbete.