27 augusti, 2010

WWFs Östersjöpris går till dansk havsforskare

Poul Degnbol, vetenskaplig rådgivare vid Internationella havsforskningsrådet ICES i Köpenhamn, får ta emot utmärkelsen WWF Baltic Sea Leadership Award 2010. Han belönas för sitt aktiva arbete att få till stånd ett hållbart fiske inom EU. Priset delades ut under torsdagen på Östersjöfestivalens miljöseminarium i Stockholm.

– Det är väldigt roligt att mitt arbete för ett hållbart fiske uppmärksammas. Förhoppningsvis har förståelsen ökat under de senaste åren för att vi seriöst måste jobba för en hållbar förvaltning. Det är en förutsättning för att både fisken och näringen ska ha en framtid, säger Poul Degnbol.

I motiveringens skriver WWF att Poul Degnbol uppmärksammas ”för sin strävan att åstadkomma ett hållbart fiske inom ramen för EUs gemensamma fiskeripolitik, där fisket förvaltas baserat på vad ekosystemen klarar av och genom en vetenskapligt baserad och transparent regional beslutsprocess. Hans arbete har varit av stor betydelse för Östersjön”.

Att de politiska besluten och förvaltningsplanerna ska bygga på vetenskap och på hur havet mår – och inte på politiska svängningar och kortsiktiga ekonomiska mål – har varit en ledstjärna för honom. Och nu kan han vara försiktigt optimistisk när det gäller torsken.

– Efter alla år med ett utbrett överfiske och de negativa konsekvenser det för med sig har det ibland varit svårt att vara optimist när det gäller Östersjöns ekosystem och fiskeriförvaltning. Men de senaste åren har en svängning skett. Det är förhoppningsvis ett erkännande av att vi lärt oss så mycket av våra erfarenheter att vi inte kastar dem överbord.

Fakta: Östersjöfestivalen arrangeras för åttonde året i rad av Berwaldhallen – på initiativ av dirigenterna Esa-Pekka Salonen och Valerij Gergiev i samarbete med bl a WWF. Syftet är att föra Östersjöländerna närmare varandra genom musik-, kultur – och miljösamarbete.

Tidigare mottagare av utmärkelsen är bl a Björn Carlson (2007)grundare av Baltic 2020, Wallenius Water och Alfa-Laval (2007) Tarja Halonen, Finlands president (2008) och Alexander Stubb, utrikesminister i Finland (2009).