13 september, 2010

Effektivare bränslecellsbaserat energisystem för hemmabruk

Effektivare bränslecellsbaserat energisystem för hemmabruk Toyota fortsätter nu, för femte året i rad, utvecklingen av bränslecellssystem för produktion av el och varmvatten i japanska hushåll. De tekniska utmaningar som tidigare funnits har nu till stora delar övervunnits, vilket ytterligare har ökat energi-effektiviteten och minskat CO2-utsläppen. De positiva testresultaten gör att en kommersiell lansering rycker allt närmre.

Grunden i bränslecellssystemet för hemmabruk utgörs av en liten stationär bränslecell som dels genererar elektricitet, dels utnyttjar överskottsvärmen för hushållsuppvärmning och varmvatten.

Jämfört med tidigare testsystem som varit i bruk i ett par år, har de nya systemen förbättrats på en rad punkter. Bland annat har verkningsgraden förbättrats, varmvattenkapaciteten har ökats och underhållet har förenklats. Även återvinningen av överskottsvärmen har effektiviserats. Årets modeller bidrar därmed till ännu större energibesparingar och minskade koldioxidutsläpp.

Bränslecellen utvecklas av Toyota i samarbete med bland andra Osaka Gas, Kyocera och Aisin. 60 bränsleceller av den nya typen tas nu fram för fortsatt utvärdering i japanska hushåll.

Systemet ingår det bränslecellsprojekt som initierades 2005 av det japanska finans- och industridepartementet. Ett flertal bränslecellssystem har installerats i hushåll belägna i Aichi-, Gifu- och Mie-distrikten. Utvärderingarna hittills har varit mycket positiva och Toyota hoppas nu att de betydande energibesparingarna och att den ökade användarvänligheten bidrar till att systemet också ska vara kommersiellt gångbart.