13 september, 2010

Nordiskt havsforskarmöte i Strömstad

Det är maximalt intresse för det nordiska havsforskarmötet Nordic Marine Sciences Conference i Strömstad 13-16 september, där Göteborgs universitet tillsammans med Svenska Havsforskarföreningen är huvudarrangörer. Denna tvärvetenskapliga konferensen samlar 260 havsforskare, marina miljöövervakare samt företrädare för myndigheter och industri från hela Norden. Dessutom är en handfull internationellt ledande forskare speciellt inbjudna talare.

Havsforskarmötet har tre huvudteman: globala förändringar till havs, förvaltning av hav och kust samt sjömätning modellering och kartering.

Utöver föreläsningar från sju specialinbjudna, internationellt erkända forskare erbjuds ett gigantiskt kunskapsutbyte genom sammanlagt 88 föredrag i tre parallella sessioner och ett 50-tal posterpresentationer. En exkursion till Kosterhavets/Ytre Hvalers Nationalpark ingår också i mötet.

Bland de inbjudna föreläsarna märks bland andra…

► professor Hans-Otto Pörtner (Division of Integrative Ecophysiology, Alfred Wegener Institute) som pratar om försurning,

► Doug Wilson (Aalborg University Research Centre) som pratar om fiskeriförvaltning och dess problem,

► professor Lisa Levin (Scripps Institution of Oceanography) som pratar om djupshavsbiologi och hoten mot dessa känsliga miljöer samt

► professor Georgia Destouni (Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet) som kommer att prata om interaktioner mellan land och hav.

Alla inbjudna föreläsare hittar du på: nmsc2010.org/invited-speakers/

Till havsforskarmötet kommer deltagare hela Norden, inklusive Island och Färöarna, samt även Tyskland, Polen och Frankrike.

Bakom havsforskarmötet står Göteborgs universitet och Svenska havsforskningsföreningen (SHF) i samarbete med Norske havforskeres forening, Dansk nationalråd for oceanologi och Suomen Merentutkijat – Havsforskarna i Finland.

Läs mer om Nordic Marine Sciences Conference: nmsc2010.org