21 september, 2010

Samarbete för att avlägsna radioaktiva fyrar

Längs Finska viken och i området kring Kaliningrad finns ett 80-tal ryska fyrar som drivs med radioaktivt strontium. Sverige och Norge har skrivit under ett avtal som innebär att länderna tillsammans med Finland ska avlägsna fyrarna. Strålsäkerhetsmyndigheten satsar cirka 20 miljoner kronor på projektet under en treårsperiod.

Längs Finska viken och i området kring Kaliningrad finns ett 80-tal fyrar som drivs med hjälp av radioaktivt strontium. Det finns en risk för att radioaktivt material ska spridas från fyrarna. Sverige, Norge och Finland går nu samman i ett gemensamt projekt för att bistå Ryssland i arbetet med att avlägsna fyrarna.

I går träffades Strålsäkerhetsmyndighetens generaldirektör Ann-Louise Eksborg och Norges ambassadör, Anne Lund, för att skriva under ett samarbetsavtal. Avtalet innebär att Strålsäkerhetsmyndigheten bistår med 18 miljoner kronor till projektet plus kostnader för svensk experthjälp, sammanlagt cirka 20 miljoner.

– Fyrarna utgör ett verkligt hot mot människor och miljö kring Östersjön. Därför är det bra att vi samarbetar för att bistå Ryssland i arbetet med att avlägsna dem, säger Ann-Louise Eksborg.

– Vi har goda erfarenheter från tidigare samarbeten med Norge och Finland. Vi har olika kompetenser och kompletterar varandra bra, fortsätter Ann-Louise Eksborg.

Projektet sker inom ramen för G-8 staternas Globala partnerskap i vilket Norge, Finland, Sverige och Ryssland är deltagare. Globala partnerskapet etablerades 2002 med målet att minska risken för spridning av massförstörelse vapen.

Ytterligare information:
Lars van Dassen, chef för enheten Samarbeten och utveckling, 08-799 41 94 eller Gabriela Bejarano, projektledare, 08-799 41 37.

Fakta:
Längs den ryska kusten finns ett hundratal fyrar som drivs av generatorer som producerar el med hjälp av det radioaktiva ämnet strontium-90. Tekniken utvecklades under 1970- och 1980-talen av forna Sovjetunionen som hade behov av att driva fyrar längs den långa och ofta otillgängliga kusten.

Det finns risk för radioaktiva utsläpp från fyrarna eftersom väderförhållandena i kombination med den värme som generatorerna alstrar sliter hårt på fyrarna. Dessutom finns en risk att någon saboterar fyrarna eller stjäl det radioaktiva materialet.

Norge har tidigare bistått Ryssland i arbetet med att avlägsna fyrarna i de områden som finns i Norges närområden, det vill säga Kolahalvön och Arkangelsk Oblast. Norge har utvecklat en hög kompetens i arbetet med att demontera och transportera generatorerna och ansvarar nu även för projektet att avlägsna fyrarna längs Finska viken och området kring Kaliningrad.