23 september, 2010

Första provkörningen av Ruptech 32 fick godkänt

Nu har Rupert Marine i Stockholm provkört den första testbåten av sin nya modell Ruptech 32. Enligt företagets egen information gick tstrundan mycket bra och gav fina resultat. Körningarna utfördes på Saxarfjärden i Stockholms skärgård i ett väder som passade Ruperts nya, tuffa båt bra. Ännu återstår dock mycket arbete innan den är helt klar.

provkörningen genomfördes i solsken med +15C, vind 9m/s från SO och en våghöjd på 0,3-0,4 m.

Det här var en Ruptech testbåt utan överbyggnad. Den var i stället försedd med platt däck och hål för ballast i vattentunnor. Vattentunnorna är flyttbara mellan för och akter för att simulera fram- och baktung båt.

Motorn i testbåten är en Volvo Penta D6-370/DPR. Alla tester utförda i mot- och medsjö med angivna resultat (nedan) som ett genomsnitt. Testpiloter var Carl Wranding, Leo Crambert och Andreas Andersen.

Testresultat
Vikt 1: 3480 kg = normalutrustad båt, halv tank (200 L) och 4 personer
Toppfart: 50,8 knop, bränsleförbrukning 1,53 L/Nm
Marschfart: 45 knop, bränsleförbrukning 1,28 L/Nm
Marschfart: 40 knop, bränsleförbrukning 1,19 L/Nm
Ekonomifart: 35 knop, bränsleförbrukning 1,05 L/Nm

Vikt 2: 3700 kg = normalutrustad båt, halv tank (200 L) och 7 personer
Toppfart: 49,7 knop, bränsleförbrukning 1,56 L/Nm
Marschfart: 44 knop, bränsleförbrukning 1,31 L/Nm
Marschfart: 40 knop, bränsleförbrukning 1,22 L/Nm
Ekonomifart: 34 knop, bränsleförbrukning 1,08 L/Nm

Ruptech 32 beräknas ha en torrvikt på 2800 kg med sparsam utrustning och cirka 3000 kg med genomsnittlig normal utrustning.

Rupert Marines egen kommentarer:
“Ruptech 32 känns väldigt trygg att köra under alla förhållanden, den går tyst och bekvämt. Skarpa girar i hög fart är helt odramatiska. Bra acceleration utan märkbar planingströskel. Båtens trimvinkel under acceleration och gång är perfekt vare sig den är fram- eller baktungt lastad.

Vi tycker att Ocke Mannerfelt har designat sitt kanske bästa skrov någonsin. Testresultaten visar att skrovet är 12% effektivare än tidigare luftsmorda skrov. Hur vi än lastar båten skiljer det bara en knop i alla varvtalsregister. Bränsleförbrukningen är mycket bra, cirka en liter per distans i ekonomifarter runt 34-35 knop.”

www.rupertmarine.com