5 oktober, 2010

Smarta servicetjänster sparar koldioxid

Genom att hitta nya sätt att möta mänskliga behov kan företagen kraftigt minska koldioxidutsläppen och underlätta övergången till ett lågfossilsamhälle. Energieffektiv belysning, smarta möten, digitala trycksaker och fartygstransporter i stället för flyg kan ge rejäla koldioxidminskningar. Det visar en ny WWF-rapport som i dagarna presenteras i Mexiko. Nya bränslen och tilklverkningsmetoder är sådant som båtbranschen kan bidra med. Till exempel i hybridbåtar som Greenline (bilden).

– Det finns en mängd exempel och möjligheter som företagen kan börja använda redan idag och som i stor skala kan förändra marknaden. Företag som vågar satsa på att lösa våra behov med minimala utsläpp och genom användarvänliga och enkla tjänster blir framtidens kommersiella vinnare, säger Stefan Henningsson, klimatchef på WWF i Sverige.

Förslagen på tolv klimatlösningar för smarta servicetjänster inom näringslivet och önskelista till politiker presenteras på en internationell konferens arrangerad av Business for Environment i Mexiko 4-5 oktober. Där träffas en rad företagsledare från FNs Global Compact och miljöorganisationer som WWF för att diskutera och ge rekommendationer inför FN-mötet i Mexiko i november/december.

– I en framtid med nio miljarder människor på planeten krävs drastiskt minskade utsläpp och nära 100 procent förnybar energi. Globalt kan vi spara 1-2 gigaton koldioxid per år, vilket motsvarar 25 procent av EUs utsläpp. Många av lösningarna finns redan här, säger Stefan Henningsson.

IT-lösningar med videokonferenser och telekommunikation är ett sätt att dramatiskt minska behovet av att transportera oss. Vårt behov av belysning kan med LED-belysning spara 630 miljoner ton koldioxidutsläpp per år (LED ger tio gånger mindre koldioxidutsläpp än en vanlig glödlampa). Läsplattor och digitala trycksaker kan minska utsläppen mellan två och sex gånger. Genom att transportera grönsaker, mat och blommor på fartyg kan företagen minska koldioxidutsläppen 70 gånger jämfört med flyg.

I rapporten föreslås bl a: Öka de offentliga satsningarna på forskning, utveckling och framför allt demonstration av klimatsmarta lösningar. Sjösätt internationella handlingsplaner för beprövade lösningar som kan minska utsläppen snabbt, t ex passivhus, lågenergibelysning och solenergi. Fasa ut fossila subventioner på runt 500 miljarder dollar per år och satsa dem på fossilfria lösningar. Ställ krav på både service och produkter vid upphandling.

Fakta: ”Low Carbon Leaders” har utvecklats inom ramen för FNs Global Compacts initiativ “Caring for Climate” i samarbete med WWF.

Läs mer på:
www.transformative-solutions.net
http://www.b4esummit.com/