12 oktober, 2010

Nej till fiskväg i Säveån överklagat

Miljödomstolen säger nej till fiskväg vid Hedefors kraftverk. Beslutet går emot en samlad miljövårdsexpertis och myndigheter. Sportfiskarna har nu lämnat in en överklagan till Miljööverdomstolen.

Miljödomstolen gav i början av augusti avslag på Kammarkollegiets ansökan om att bygga ett omlöp förbi Hedefors kraftverk i Säveån. En fiskväg förbi kraftverket bedöms vara den viktigaste åtgärd som kan genomföras för Säveåns unika laxbestånd och den akut utrotningshotade ålen.

– Vi anser att domstolens beslut är gravt felaktigt. Med anledning av Sportfiskarnas mångåriga engagemang kring fiskevården i Säveån har vi tidigare lovat att överklaga domen. I fredags infriade vi löftet och lämnade in överklagan, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Stefan Nyström.

Lerums kommun som äger kraftverket deklarerar på sin hemsida att siktet är inställt på att bli Sveriges ledande miljökommun. I praktiken motverkar kommunen arbetet för att uppnå miljömålen Levande sjöar och vattendrag samt Ett rikt växt- och djurliv.

– För fisken framstår Lerum i dagsläget snarare som Sveriges sämsta kommun. Kommunen motverkar för små kortsiktiga vinster arbetet med fiskvägen som skulle göra det möjligt för lax, ål och andra arter att passera både upp och ned förbi kraftverket utan att malas sönder i kraftverkets turbiner, konstaterar Stefan Nyström.

Lerums kommunalråd Henrik Ripa har nyligen både blivit förordnad som expert i miljömålsberedningen och invald i riksdagen. Miljömålsberedningen ska bland annat föreslå strategier för hur miljömålen ska nås.

– Att det i riksdagen och miljömålsberedningen ska sitta en representant för en kommun som tar beslut som verkar rakt emot uppfyllandet av miljömålen är oroande. Det säger sig självt att vi måste öka takten i miljömålsarbetet, inte stoppa upp arbetet, om vi ska nå de av riksdagen beslutade miljömålen, säger Stefan Nyström.