12 oktober, 2010

Seanet tecknar partneravtal om leverans av GSM-tjänster

Seanet Maritime Communications AB (publ), noterat på First North, har ingått ett 5-årigt samarbetsavtal med STM Spanien. Avtalet innebär att STM kommer att leverera Seanets GSM-tjänster till sina maritima kunder via sitt nät av 17 lokala återförsäljare och partners. STM är en stor leverantör av satellittjänster till sjöfarten, med över 300 satellitsystem levererade till fartygs- och offshoremarknaden.

STM är ett stort, privatägt telekombolag och en betydande satellitoperatör, som bygger nät- och satellitlösningar över hela världen. STM samarbetar med återförsäljare och partners i över 50 länder. STM erbjuder högkvalitativa tjänster till telekombolag (fasta och trådlösa), Internetleverantörer, regeringar och privata företag i olika branscher, bl.a. inom den maritima sektorn. STM:s lösningar uppfyller höga krav på global kommunikation för alla typer av marina fartyg, t.ex. kryssningsfartyg, färjor, fraktfartyg, fiskefartyg, och privata yachter.

Seanet är en ledande maritim GSM-operatör som erbjuder telekomtjänster till sjöss, i partnerskap med ett flertal ledande VSAT-operatörer.

– Samarbetet med STM ger Seanet stora möjligheter att nå ut till marknader och marknadssegment som vi tidigare inte kunnat bearbeta. STM har en stor kundbas och ett starkt etablerat nätverk av partners, vilket ger Seanet möjligheter att snabbt nå många nya kunder. Seanets GSM-tjänst är en viktig ny tjänst för STM och deras partners, vilket skapar nya möjligheter för Seanet att snabbt öka antalet fartyg med bolagets GSM-tjänster, säger Klas Lundgren, vVD på Seanet.

Om Seanet Maritime Communications AB
Seanet är en global telekomoperatör till sjöss. Seanet installerar och driftsätter mobiltelefoni samt bredband ombord på färje-, kryssnings- och handelsfartyg. Seanet Maritime Communications AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Info: www.seanet.se