2 mars, 2011

Båttinget 2011 – Båtlivet och Makten

Båtlivet och Makten – Vem ska bestämma över båtlivet? Det är temat för årets Båtting som äger rum onsdagen den 9 mars på Stockholmsmässan i samband med båtutställningen Allt för sjön. Deltagare är infrastrukturminister Catharina Elmsäter – Svärd, representanter för Transportstyrelsen, Sjöpolisen, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Nynäshamns Kommun, Sweboat och Svenska Båtunionen. Moderator är Malcolm Dixelius.

Båtlivet växer. Allt fler människor söker sig ut i våra skärgårdar och sjöar. Närmare 2,5 miljoner vuxna svenskar vistades i fritidsbåt under 2010. Ytterligare 2,6 miljoner personer, vanligtvis unga familjer i storstäderna vill ut på sjön. Kvinnorna dominerar och drömmen om ett liv på sjön är stark. Drivkrafterna bakom det ökande intresset är närheten till naturen, känslan av frihet och att få umgås med nära och kära i en värld bortom vardagen.

Men hotfulla moln tornar upp sig som kan stoppa utvecklingen. Affärsdrivande myndigheter sätter prislappar på både pålagor och tjänster. Fyrar släcks och många farleder märks inte längre ut. Ansvarsfulla båtägare får klä skott för att ett fåtal kör alkoholpåverkade på sjön. Stationerna för toatömning får bestämma rutten i färdplaneringen. Kommuner och byggföretag gör om hamnar och uppläggningsplatser till områden med sjönära bostäder.

Är båtlivet hotat? Vem ska bestämma över båtlivet? Vilken väg ska vi gå? Det är några av frågorna på Båttinget 2011.

Under Båttinget delas också priset Miljöbästa Båt ut. Utmärkelsen är ett sätt att uppmuntra båttillverkare att ständigt förbättra fritidsbåtarnas miljöegenskaper.

Bengt Anderhagen,
projektledare Båtting 2011, bengt@anderhagen.se

För vidare upplysningar kontakta generalsekreterare Hans W. Berglund, Svenska Båtunionen, hans.w@batunionen.com eller VD Mats Eriksson, SwebBoat, me@sweboat.se.

Båttinget återkommer varje år och kan beskrivas som en båtlivets riksdag. Inbjudna är företrädare för riksdag och regering, myndigheter och kommuner samt båtlivets organisationer och båtbranschen.