10 mars, 2011

Sjöfartsverkets effektiviseringar börjar ge ekonomiska resultat

Ökande sjöfartsvolymer och ett påbörjat effektiviseringsarbete har under 2010 påverkat Sjöfartsverkets resultat i positiv riktning. En tuff isvinter och en förändring i Statens Pensionsverks beräkning av pensionsskulden påverkade däremot resultat i negativ riktning. Det fick till följd att resultatet landade på 117,2 miljoner minus.

– Trots att vi fortfarande visar röda siffror ser vi ändå en positiv utveckling på vårt ekonomiska resultat. Volymerna ökade 10 procent, vilket är väldigt glädjande och mer än beräknat. Vårt effektiviseringsarbete har hittills påverkat resultatet positivt med drygt 50 miljoner kronor, säger Noomi Eriksson, ekonomidirektör för Sjöfartsverket.

Isbekämpningen, som omfattar bland annat isbrytning, borttagning av is iTrollhätte kanals slussar och ökat underhåll av både fartyg, slussar och sjösäkerhetsanordningar kostade cirka 100 miljoner mer än budgeterat. Även pensionsskulden påverkade resultatet med ungefär 100 miljoner mer än beräknat.

Under 2011 fortsätter arbetet med att förbättra det ekonomiska resultatet och att förändra Sjöfartsverket till en modern serviceorganisation med unik sjöfartskompetens.

– Sedan jag tillträdde som generaldirektör i maj 2010 har en rad förändringar genomförts, och nu fortsätter vi arbetet med att skapa en affärsmässig, lönsam och framtidsorienterad organisation. Målet är att vi ska ha nått en ekonomi i balans under 2012, säger Ann-Catrine Zetterdahl, generaldirektör för Sjöfartsverket.

Bilden:
Ann-Catrine Zetterdahl.