23 mars, 2011

Yamaha stänger fler fabriker i Japan

Yamaha stänger nu ännu fler fabriker i Japan på grund av tsunamin som har drabbat landet. Nu gäller det framför allt Furkuroi South fabriken, där företaget monterar utombordsmotorer. En del motorer ska färdigställas delvis med komponenter som redan finns i lager, men från och med fredagen stoppar produktionen. Detsamma gäller för Yamahas fabrik i Kumamoto, som tillverkar mindre utombordsmotorer.

På ferdag kommer mer information om hur Yamaha ska göra med fabrikerna. Främst verkar det vara tillgången på komponenter som inte fungerar efter katastrofen.

Fabriken i Kuramatsu, som tillverkar vattenskotrar, är i samma läge som de övriga fabrikerna i koncernen och kommer troligen också bara att kunna montera färdiga maskiner till och med fredag.

Suzuki uppgav på onsdagen på en av företagets hemsidor att företaget kommer att vara i drift till och med torsdag elelr fredag.

Honda har inte gett några närmare besked om hur de ska göra, men utombordartillverkningen kan komma att stoppas på grund av komponentbrist.

Yanmar är också drabbat av katastrofen. 34 av företagets försäljnings- och distributionscenters i Japan skadades vid jordbävningen och den efterföljande tsunamin.