24 mars, 2011

Båttvättar kan skona haven och sjöarna

Drygt 2 000 000 liter båtbottenfärg kommer läcka i hav och sjöar från maj-september. Detta går att hindra med alternativa metoder som t.ex. båtbottentvättar. En stor majoritet av Sveriges cirka 900 000 båtar kommer i vår målas med båtbottenfärg. Drygt 2 000 000 liter färg kommer att användas för dessa båtar. Färg och gifter kommer läcka ut i svenska hav och sjöar från sjösättning i maj till upptagningen i september, skriver företaget Boatwasher i ett pressmeddelande.

Pressrelease:

Båttvättar, ett miljövänligare alternativ
Det finns alternativa metoder som gör bottenmålning överflödig och därmed hindrar giftspridningen. Båtägaren kan t.ex. åka till en båttvätt i sommar och borsta bort beväxningen på skrovet. I Stockholms skärgård bottentvättar redan ca. 1000 båtägare regelbundet sin båt i en Boatwasher båtbottentvätt och de blir fler och fler.

Miljardindustri utmanas, men båtlivet kan bli bekvämare, billigare och miljövänligare.
Svenska båtägare lägger varje år tillsammans ca 1 000 000 000 kr på att hålla sitt båtskrov rent från beväxning. Färgindustrin står för större delen av den omsättningen. Det handlar om färg, lösningsmedel, penslar och andra verktyg. Tillkommer gör målningsarbetet som ofta sker under obekväma förhållanden, utomhus, kallt, blåsigt och regnigt. Ett arbete som båtägaren kan slippa om han eller hon bottentvättar istället.

Sms och email talar om när det dags att bottentvätta.
Skärgårdsstiftelsen tillsammans med Länsstyrelsen och Stiftelsen Håll Sverige Rent tillhandahåller en tjänst “Havstulpanlarm” som larmar båtägare när havstulpanerna börjar växa på olika ställen längs Sveriges kuster. Havstulpanprojektet är ett samarbete mellan Skärgårdsstiftelsen, Informationscentralen för egentliga Östersjön och stiftelsen Håll Sverige Rent. Syftet är att öka medvetenheten hos allmänheten och få fler att använda alternativa metoder för att hålla båtbotten ren.

Båttillverkare positiva
Båtmärken som t.ex. Aquador, Alukin, Buster och Flipper ställer sig positiva till att uppmuntra båtköpare att bottentvätta. Flipper Marin i Näsbypark uppmanar redan idag båtköpare att bottentvätta hos Lidingös Boatwasher. Just nu diskuteras ett samarbete mellan dessa båtmärken och Boatwasher Sweden AB där båtköpare ska erbjudas presentkort på bottentvätt vid köp av båt.

Vind i seglen för båttvättar och Boatwasher Sweden AB
Boatwasher Sweden AB, som säljer och marknadsför båttvättarna Boatwasher och har levererat båttvättarna till de 6 båttvättstationer som är i drift idag, har ambitionen att i samarbete med kommuner, hamnägare mfl sätta upp ett nät av båttvättar längs Sveriges kuster. Boatwasher AB uppskattar att det behövs ca 200 båttvättar på sträckan Örnsköldsvik – Strömstad för att betjäna båtägarna i området. Mark- och hamnägare kan antingen köpa eller hyra en båttvätt, eller starta upp båttvättstationen i samarbete med Boatwasher AB.

•ALMI och SEB stöttar Boatwasher AB med lån för expansion av verksamheten.
•Håll Sverige Rent har bidragit till uppstartandet av flera båttvättstationer både genom finansiering av båttvättar och ett stort informationsarbete. Se www.hsr.se/battvatt
•Miljö- och båtorganisationer ställer sig bakom utbyggnaden av fler båttvättstationer, Svenska båtunionen, Naturskyddsföreningen mfl..
•Miljöminister Andreas Carlgren säger att det är prioriterat att snarast fasa ut de giftiga båtbottenfärgerna.
•Länsstyrelsens LOVA-bidrag kan sökas för etablering av båttvättar
•Sannolikt kommer ytterligare 2-3 båttvättar levereras under 2011.
•Odd Klofsten är ny VD sedan februari 2011.
För mer information kontakta:

Info: www.boatwasher.se