30 mars, 2011

Båtklubbarnas Dag lördagen 27 augusti

Förra årets mycket uppmärksammade och lyckade evenemang med öppet hus på båtklubbarna och en båtparad under Stockholms broar kommer att hållas även i år. Redan nu har 15 klubbar anmält sitt intresse för att hjälpa till och att delta. Alla båtklubbar är välkomna. En arbetsgrupp är bildad för att arbeta med samordning, utformning av paraden, information och marknadsföring, politiker och presskontakter, dokumentation m m.

Förra året deltog 150 båtar i paraden som avslutades med en samfälld konsert på signalhorn!

Initiativtagare är Rörstrands BK, Heleneborgs BK, Västermalms BK, Ligna BK och Västermalms BK. Syftet med Båtklubbarnas Dag är att på ett lustfyllt sätt värna om de ideella båtklubbarnas verksamhet.

Info: www.båtklubbarnasdag.se