7 april, 2011

Östersjötorsken är tillbaka

Äntligen kan konsumenterna handla torsk från östra Östersjön med gott samvete. Efter många års problem med utfiskning och minskade bestånd av torsk har nu yrkesfiskarna hittat gemensamma riktlinjer för ett hållbart fiske i Östersjön.

Som ytterligare ett led i arbetet för tydlig kommunikation och spårbarhet har man antagit certifiering genom Marine Stewardship Council (MSC) – en internationell organisation som arbetar tillsammans med fisket, organisationer, forskare, miljöorganisationer och allmänheten för ett långsiktigt hållbart fiske.

Initiativet kommer från yrkesfiskarna själva. De ansåg att problemen med torskfisket i Östersjön bara kunde lösas med ett nära samarbete över gränserna. Och det är inga små krav man har ställt på sig själva – för att nå målet mot ett hållbart fiske har man reglerat allt från redskapens utformning till hur man ska underlätta leken för torsken.

– Det är mycket glädjande att östra torskbeståndet har blivit MSC-certifierat. Det visar att om man följer de vetenskapliga råden och har god kontroll så kan man långsiktigt fiska på hållbara bestånd, säger Fiskeriverkets före detta generaldirektör Axel Wenblad.

Hur skall man då som konsument veta att torsken är fiskad enligt de hårda MSC-kraven? Fisk fångad enligt MSCs certifiering får märkas med MSCs miljösymbol (en fisk med texten MSC) om den kan spåras från båt till tallrik. Symbolen är redan etablerad i många länder i Europa och kännedomen i Sverige har dubblats de senaste två åren.

– Det här är en stor seger och yrkesfiskarna borde applåderas för deras insatser. Många har sett fram emot dagen då man åter kan äta lokalt fångad färsk Östersjötorsk med gott samvete. Nu är den dagen äntligen här, säger Minna Epps, Verksamhetschef Östersjöområdet på MSC.

Danmark är klara med sin certifiering. Men det är bara början: Sverige står näst på tur och är i slutfasen av granskningen, liksom även Tyskland.

Inger Näslund, marinbiolog och expert på fiskefrågor på Världsnaturfonden WWF, välkomnar certifieringen och är glad över den snabba positiva utvecklingen, då organisationen länge har drivit frågan om hållbart torskfiske i Östersjön.

– Det är helt fantastiskt att vi på bara tio år har kunnat gå från ett hårt överfiskat bestånd till möjligheten att idag ha MSC-certifierat fiske, säger Inger Näslund.