7 april, 2011

Riggskolan och Segelvård – nya praktiska handböcker av Birger Sjöberg

Här är två riktigt handfasta, praktiska böcker för alla segelbåtsägare. De är uppdelade i två böcker: Riggskolan och Segelvård.

I Riggskolan får alla som älskar att segla grundläggande kunskaper om handhavande och skötsel av moderna riggar. Men även en inblick i riggarnas historiska utveckling.

I överskådlig form presenteras grundläggande kunskaper i bland annat segelvård, segelköp, material och begrepp. Konstnären och seglaren Jürgen Asps illustrationer bidrar till en läsvärd handbok om segel.

Info: www.norstedts.se