7 april, 2011

Forsviks varv blåser liv i Sjöhistoriskas ångslup

Den 6 april lämnade Sjöhistoriskas ångslup från 1901 Galärvarvet för att tas omhand av Föreningen Forsviks varv. – Ångslupen innebär ett tillskott både besöksmässigt och i form av utbildningsplatser. Hon blir en ny attraktion i varvshallen jämte hjulångaren Eric Nordevall II. Utbildningsmässigt handlar det om varsam renovering med slutmålet att driftsätta och köra henne, säger Patrik Zimonyi, projektledare och skeppsbyggare på Forsviks varv.

Pansarbåten Wasas ångslup är den största båten i Sjöhistoriska museets samlingar. Hon byggdes 1901 samtidigt med pansarbåten, som hade ett flertal olika skeppsbåtar ombord. Wasa togs ur tjänst på 40-talet och hennes ångslup skänktes till Sjöhistoriska museet 1958. De senaste åren har hon stått tillsammans med Sjöhistoriskas övriga originalbåtar i visningsmagasinet Båthall 2 på Galärvarvet.

– Att låta Forsviks varv renovera ångslupen är ett utmärkt sätt att både bevara och göra henne levande. Vi arbetar samtidigt med att lyfta vår unika samling av fritidsbåtar, som nu kan få ett tydligare fokus och göras mer tillgänglig i Båthall 2, säger Maria Ljunggren, projektledare på Statens maritima museer.

Pansarbåten Wasas ångslup
Beteckning i Flottan: ”Ångslup nr 45”
Byggår: 1901
Längd: 14,9 m
Bredd: 2,65 m
Deplacement: 12 ton
Maskin: tvåcylindrig compoundmaskin och ångpanna av Yarrows konstruktion

Foto: Johan Jonson, SMM, och Sjöhistoriska museets arkiv.