7 april, 2011

Arronet Teknik årets företagare i Östhammar

Cirka 120 besökare på morgonens Nätverksträff fick applådera årets företagare i Östhammars kommun. Företagarföreningen Företagarna delade ut priset som denna gång tillkännagavs på den månatliga och välbesökta Nätverksträffen för företagare. Årets vinnare blev bröderna Håkan och Niklas von Arronet i företaget Arronet Teknik AB som tillverkar aluminiumbåtar i Östhammar.

Arronet Teknik AB startades 1992 med inriktning mot tillverkning av metallprodukter.

– Det känns fantastiskt roligt att ett företag som tillverkar båtar får årets pris, säger näringslivschef Ulf Andersson. Vi befinner ju oss trots allt i “en del av Roslagen” med båtbyggartradition och kusten som vår närmaste granne.

Motiveringen till príset lyder:
“Bröderna von Arronet har framgångsrikt byggt upp ett stabilt och lönsamt båttillverkande företag på en ort med starka båtbyggartraditioner. När andra företag av lönsamhetsskäl outsourcar sin produktion har Arronet Teknik AB istället valt att förena kundens önskemål med produktutveckling och lokal tillverkning i Östhammar på ett lyckosamt vis.”

Mer information om Östhammars kommun på www.osthammar.se

Mer information om Arronet Teknik AB på www.arronet.se