12 april, 2011

Inflyttning i Henriksdalshamnen

Under hösten har 46 bostäder i Hammarby Sjöstad haft inflyttning i bostadsrättsföreningen Fendern. Projektet är placerat precis vid kajkanten i Henriksdalshamnen, som är den sista och kanske finaste delen av hela Hammarby Sjöstad. Under perioden 2009-2014 kommer här att byggas cirka 700 bostäder, restauranger, lokaler och en ny marina för privata segel- och motorbåtar.

Området är också försörjt med snabbspårväg och båt över till Södermalm. Bostadshuset är putsat i en varm kulör och har stora inglasade burspråk ut mot vattnet. Arkitekt är Anna Hidemark på WHITE arkitekter.

Järntorgetkoncernen är verksamma i Stockholms län inom byggnation, projektutveckling av bostäder samt förvaltning av egna fastigheter. Bolaget har över 1500 bostäder i projektportföljen och producerar fler än 300 vackra, funktionella, moderna bostäder per år i egen regi samt åt externa beställare.

I koncernen ingår helägda dotterbolag så som Järntorget Bostad, Järntorget Bygg, Järntorget Fastigheter samt Byggnads AB Abacus.