26 april, 2011

Göta kanal öppnar för säsongen

Måndagen den 2 maj öppnas slussportarna för årets Göta kanalsäsong. Sommaren 2011 står kulturen i centrum längs Göta kanal. Satsningen går under namnet Göta kanal – Sveriges längsta kulturvåg och samlar upp all kultur längs med kanalen, från veteranbilar till rockkonserter. Kanalen, som är Sveriges största kulturhistoriska byggnadsverk, är självklart en kulturupplevelse i sig.

Säsong från maj till oktober Göta kanal är öppen från 2 maj till 2 oktober 2011. Priset för att gå Göta kanal är SEK 5.900 för en båt mellan 9-12 meter. I priset ingår Göta kanals 21 gästhamnar med fem fria gästnätter per hamn inklusive gästhamnsservice och el. Under högsäsongen 1 juni – 16 augusti är kanalen öppen dagligen. Övrig säsong beställer man tid för kanalresan minst tre dagar innan på www.gotakanal.se.

Nytt sjökort
Till kanalsäsongen 2011 har Sjöfartsverket givit ut ett nytt båtsportkort Göta kanal, som täcker hela resan från kust till kust. En efterlängtad nyhet, då nästan hälften att kanalfararna går hela vägen tvärs genom Sverige. Kortet innehåller Göta kanal, Mem-Sjötorp, passagen över sjöarna Vättern och Vänern och Trollhätte kanal från Vänern till Göteborg.

Dessutom ingår ett häfte med kanalbeskrivning och flygfoton över kanalens gästhamnar. Kortet kan köpas vid Göta kanals entréslussar i Mem Sjötorp och hos övriga återförsäljare av sjökort.

Servicen i gästhamnarna byggs ut
Göta kanalbolags 21 gästhamnar ingår i kanalavgiften. Kanalbolaget arbetar ständigt med att förbättra och bygga ut servicen i hamnarna, bland annat med el och vatten vid bryggorna.

Till årets säsong har Kanalbolaget byggt ett nytt toppmodernt servicehus vid populära Bergs slussar. I Norsholm har gästhamnens brygga förlängts med hela 80 meter. Kanalbolagets egen personal har under vintern tillverkat nya slussportar i trä på gjutjärnsram enligt ursprunglig modell. De vackra portarna väger upp till 11 ton styck och beräknas hålla i minst 40 år när det gäller trävirket och i över 100 år för gjutjärnsramen.

Under vintern har stora kajrenoveringsprojekt utförts på flera platser i kanalen. Bland annat har en lång stenkaj i kanalens största gästhamn i Motala renoverats fullständigt liksom ett kajområde vid Borenshults slussar.

Båttrailing – ny produkt på Göta kanal För att möta det starkt ökande intresset för båttrailing, har Göta kanalbolag tagit fram ett förslag till en 4-6 dagarsfärd på Göta kanal med trailingbåt med tips på bra sjösättningsramper och uppställningsplatser för båt och trailer vid Göta kanal.

Stort utbud av hyrbåtar på Göta kanal
I år finns det ett större utbud än någonsin av hyrbåtar på Göta kanal med olika turförslag från 4 till 7 dagar, där man själv är skeppare. www.kanalcharter.se

Kulturvåg ger ringar på vattnet
Det kulturella utbudet längs kanalen är brett och omfattar såväl allsång som teaterföreställningar, veteranbilsträffar, rockkonserter och mycket mer. En spännande kulturnyhet är att den stenbelagda torrdockan i Sjötorp blir ett mini-Dalhalla, med kör- och visfestival i augusti. På kulturvag.se läggs det upp nya aktiviteter under hela våren och sommaren. Mer information om Göta kanal

SkepparGuide
Göta kanal 2011: praktisk information för fritidsbåtar på Göta kanal: slussning, gästhamnar, öppettider och priser, m m.

Resemagasin Göta kanal 2011: turlistor för passagerarbåtar, kryssningspaket, cykelpaket, tips på utflyktsmål samt turist- och cykelkarta.

Broschyrerna kan beställas på www.gotakanal.se, där de också finns som bläddringsbara flashsidor.

Facebook – Tips och nyheter från Göta kanal finns på www.facebook.com/gotakanal, där man också kan ställa frågor direkt till Göta kanalbolag.

Info: www.gotakanal.se

Fakta om Göta kanal Göta kanal är öppen 2 maj – 2 oktober 2011. Göta kanal är en av Sveriges mest kända och välbesökta turistattraktioner. Varje år går cirka 3 000 fritidsbåtar genom Göta kanal, och området besöks av 3 miljoner människor. Kanalen byggdes mellan 1810 och 1832, varav 87 km grävdes för hand av totalt 58.000 svenska soldater. Göta kanal sträcker sig mellan Sjötorp vid Vänern och Mem vid Östersjön och har 58 slussar. Kanalens totala längd är 190 km. Kanalen når sin högsta punkt, 91,8 m, i sjön Viken. Tillsammans med Trollhätte kanal förbinder Göta kanal Stockholm och Göteborg vattenvägen.