28 april, 2011

Likvidatorn i Stormfågeln uppmanar att genomföra bolagsstämman

Styrelsen i Stormfågeln AB (publ) har av bolagets likvidator, advokat Åsa Lennmor, uppmanats att hålla den tidigare aviserade bolagsstämman som tidigare inställt som en följd av Bolagsverkets beslut att likvidera bolaget.

Bolagsstämman kommer att genomföras 28 april i bolagets lokaler i Stockholm för att fastställa årsredovisningen 2009, vilket kommer vara den enda punkten på dagordningen.

Någon styrelse kommer inte att kunna väljas som en följd av den tidigare kommunicerade likvidationen.