28 april, 2011

Stora boken om båtunderhåll

Den nya boken “Stora boken om båtunderhåll” är en komplett, användarvänlig och uppdaterad guide för underhåll av segelbåtar, motorbåtar och jollar. I boken hittar du allt du behöver veta om underhåll av din båt både interiört och exteriört. Boken ges ut av Norstedts förlag.

Illustrerade förklaringar, steg för steg-diagram och detaljerade fotografier ger dig underlag för att klara även lite mer komplicerade jobb. Ett stort kapitel i boken tar upp motorns alla delar och hur du underhåller och lagar de vanligast förekommande problemen. Vidare kan du lära dig mer om elsystemet, hur du installerar batterier, får lamporna att fungera eller monterar solpaneler. Du finner även ett kapitel om vinterförvaring och vad du behöver tänka på när du lägger upp båten.

Stora boken om båtunderhåll är ett bra komplement till Stora boken om segling som gavs ut 2010.

Pat Manley undervisar i seglingsteknik och har skrivit flera böcker om dieselmotorer, radar, båtel och båtunderhåll.

Rupert Holmes är båtinstruktör och har samlat erfarenheter från segling och båtunderhåll under seglatser på sammanlagt 60 000 Nm.