12 maj, 2011

Mariestad utsedd till Årets Båtkommun 2011

Mariestad är Årets Båtkommun 2011. Det är resultatet av en riksomfattande undersökning som Sweboat – Båtbranschens Riksförbund – har låtit göra. – Mariestad har förstått hur attraktivt ett fungerande båtliv är för en kommun. Deras ambitiösa satsning på moderna hamnar intill sjönära bostäder bidrar till att öka hela kommunens attraktionskraft, säger Mats Eriksson, VD för Sweboat.

Sweboat har under vintern 2010/2011 kartlagt och jämfört förutsättningarna för båtliv i svenska kommuner. I undersökningen fick kommuner, båtklubbar och privata aktörer svara på frågor om bland annat kostnader och kötider för båtplatser, service i anslutning till hamnar och förekomst av miljöstationer. Kommunernas förvaltningar ombads dessutom redovisa för investeringar och utvecklingsprojekt för båtlivet.

– Vi strävar efter att båtlivet ska vara tillgängligt för så många som möjligt, hålla hög kvalitet och påverka miljön i minsta möjliga utsträckning. Kommuner som engagerar sig i båtlivet och har ett bra samarbete med båtklubbar och privata aktörer är de som lyckas bäst, säger Mats Eriksson.

Resultatet av undersökningen, som 104 kommuner valde att delta i, visar att Mariestad i år får högst betyg för sin satsning på ett väl utvecklat båtliv. Mariestad placerade sig i topp när svaren jämfördes kommunvis och utses därför till Årets Båtkommun 2011.

– I Mariestad har kommunen skapat utmärkta förutsättningar för båtliv med bland annat sjönära boende med den egna båten alldeles intill. Mariestad är ett föredöme för alla kommuner som vill utveckla sig som sjöstad, säger Mats Eriksson.

• I Mariestad har kommunen de senaste åren investerat nio miljoner kronor i två nya hamnar som tillfört 220 nya båtplatser. Mariestad har byggt bort hela kön och mött den ökande efterfrågan. Kommunen driver idag tre hamnar för fritidsbåtar och erbjuder totalt cirka 1 100 platser.

• Både båtägare med fasta platser och gästhamnsbesökare erbjuds fullständig service.

• Färdigställda och planerade nya sjönära bostäder får båtplatser i sin absoluta närhet.

• Kommunen engagerar sig dessutom i service i skärgården som sophantering, bryggor etc. samt finansiering av farledsutprickningar och prickningar in till vissa naturhamnar.

Nynäshamn placerade sig på andra plats och Strömstad på tredje plats i Årets Båtkommun 2011.

Undersökningen är utförd av marknadsanalysföretaget K2 Analys på uppdrag av Sweboat, Båtbranschens Riksförbund, inom ramen för projektet Upptäck Båtlivet. Samtliga svenska kommuner, samtliga båtklubbar som är anslutna till Svenska Båtunionen och ett stort antal privata aktörer erbjöds att delta i undersökningen.

104 kommuner (huvudsakligen kustkommuner och kommuner runt de stora sjöarna), 298 båtklubbar och 92 privata aktörer valde att medverka i undersökningen.

Info: www.sweboat.se

Bildtext:
Bo Jansson och Ulf Vallgren, representanter för båtlivet i Mariestad och Jens Söder Höij, kommunalråd, får ett diplom och blommor av Mats Eriksson, VD för Sweboat, som ett bevis på att Mariestad utnämnts till Årets Båtkommun 2011.