25 maj, 2011

WWF:s skydd av flodpärlmusslan får EU-pris

Världsnaturfonden WWF belönas idag med EUs naturvårdspris för sitt arbete med att bevara den hotade flodpärlmusslan och dess livsmiljöer. Sverige är ett kärnområde för musslan som annars är hotad i hela världen. Utdelningen sker vid en ceremoni under miljöveckan ”Green Week” i Bryssel.

Utmärkelsen delas ut av EU:s miljöfond LIFE.

– Vi är fantastiskt glada för priset. Att vårt räddningsarbete för flodpärlmusslans livsmiljöer gett resultat i naturen är extra glädjande i år när WWF fyller 50 år globalt och 40 år i Sverige, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Flodpärlmusslan har fascinerat människan i århundraden. Historiskt var den hotad av pärlfiske, men är idag fredad och skyddad från fiske. Den är en suverän indikator på vattenkvalitén. Finns det en fungerande föryngring så är det ett tecken på ett friskt och bra vatten där det finns gott om öring och andra vattenlevande organismer.

Under flera år jobbade WWF med att restaurera 21 vattendrag i Natura 2000-områden i samarbete med sju partners – Länsstyrelsen i Kalmar, Västmanlands, Västra Götalands och Örebro län, samt Skogsstyrelsen, Karlstad universitet och Göteborg stad. Det är det arbetet som nu belönas.

Resultatet blev att vattendragen restaurerades, inventerades och dokumenterades. Information har getts till markägare och skogliga aktörer om de hänsyn som krävs vid skogsbruksåtgärder. Erfarenheterna har samlats i en handbok som idag används både nationellt och internationellt.

Fakta: Flodpärlmusslan är idag hotad i hela världen. Sverige utgör dock ett kärnområde för musslan, vilket innebär att vi har ett internationellt ansvar för artens långsiktiga överlevnad. Flodpärlmusslan i Mellaneuropa har minskat med 95 procent. Orsaken är bland annat försämrad vattenkvalitet, igenslammade bottnar, reglering av vattendrag, vandringshinder och brist på naturlig vegetation längs strandkanterna.
Musslan lever som larv på öring eller lax innan den utvecklas till igenkännlig mussla.

EUs Life-projekt går till projekt som förbättrat bevarandestatusen och livsmiljön för en specifik art eller livsmiljö. Andra krav är att leverera resultat i form av ökad kunskap, fortsatt finansiering, internationell spridning samt förbättrat naturvården på lång sikt.

Läs mer om projektet på: www.wwf.se/flodparlmussla