25 maj, 2011

Ultramodern marindiesel för heavy-duty-applikationer

Nya Volvo Penta D13 MH är en kraftfull och bränslesnål marindieselmotor för medium- och heavy-duty-applikationer. Cylindervolymen är på 13 liter, den uppfyller emissionskraven steg 3 och kan sägas förena det bästa av två världar: fordonsindustrins mycket höga tillförlitlighet och låga bränsleförbrukning samt hög effekt och kraftfullt vridmoment från mariniseringen. D13 MH finns i fem olika modeller med effekter från 400 till 600 hk.

– Vårt mål har varit att ta fram en motor som uppfyller emissionskraven steg 3 som även var bränslesnålare, bättre effekt-volym-förhållande och ännu högre tillförlitlighet än den nuvarande D12, säger Gerard Törneman på Volvo Penta. En inte helt enkel uppgift med tanke på att D12 är en av Volvo Pentas mest framgångsrika motorer någonsin.

Lämpad för uppgiften
Högt vridmoment direkt från låga varvtal är ett adelsmärke för Volvo Penta och D13 gör ingen besviken. Maximala vridmomentet uppnås redan vid 800-900 v/min. Detta förenklar manövrering och är även viktigt vid bogsering, när man använder kraftuttaget, gör ett nödstopp med mera.

Miller timing och twin-entry turbo
D13 MH har mycket låga emissioner av NOx och avger ingen synlig rök, oavsett motorns belastning. Alla modeller av D13 MH uppfyller emissionskraven från IMO steg 3. De låga emissionerna kan kombineras med hög motoreffekt och låg bränsleförbrukning mycket tack vare det avancerade och effektiva laddluftsystemet.

D13 MH har en mittmonterad twin-entry turbo med waste-gate. En lösning som gör det möjligt med pulsladdning och högt laddtryck direkt från låga varvtal. För att utnyttja laddtrycket maximalt har motorn också Miller-timing för insugningsventilerna. Insugningsventilerna stänger tidigare vilket minskar motortemperatur och mekaniska påfrestningar, samtidigt som det blir möjligt att ha ett högre laddtryck.

Viktigt för pålitlighet och livslängd är också kylsystemet. D13 MH har plattvärmeväxlare vilket är både effektivt och beprövat.

Låg bränsleförbrukning
EMS 2 som är utvecklat av Volvo Penta styr och kontrollerar alla funktioner hos motorn. Enhetsinjektorerna, en per cylinder, arbetar med variabelt tryck på ända upp till 2000 bar, vilket finfördelar bränslet för effektiv förbränning. Resultatet av detta är att D13 har omkring 4 procent lägre bränsleförbrukning vid maxeffekt, jämfört med den tidigare modellen.

Eftersom D13 MH kommer att användas under mycket långa perioder är detta en betydelsefull besparing. Motorljudet är också lågt, viktigt för besättning och passagerare. Vid marschfart är ljudet väsentligt mycket lägre än hos den tidigare modellen.

Hög kvalitet
D13 MH har samma raka sexcylindriga grundkonstruktion som Volvos koncerngemensamma D9-, D11- och D16-modeller. Här ingår ett massivt motorblock, våta cylinderfoder, transmission i motorns bakkant, stegramsförstärkning, topplock i ett stycke med överliggande kamaxel och fyra ventiler per cylinder.

Detta ger grunden för motorns jämna gång, höga tillförlitlighet och långa livslängd. D13 MH tillverkas av Volvokoncernen, världens största tillverkare av medeltunga dieselmotorer.

Typgodkänd elektronik
D13 MH finns med två typgodkända kontrollsystem, EVC och MCC. EVC är Volvo Pentas egenutvecklade elektroniska plattform med elektroniska reglage som har integrerade kontroller för funktioner som farthållare och lågfartsfunktion. MCC är alternativet för de kunder som behöver ett system som kan klassas för Solas och oceangående trafik.

Enkel service och underhåll
D13 MH har en inbyggd diagnosfunktion som direkt upplyser föraren om eventuella fel. Motorn är kompakt med alla servicepunkter lätt åtkomliga. Filter och sjövattenpump sitter baktill på babords sida av motorn, enkelt för service. Serviceintervaller på 500 timmar leder till god tillgänglighet.

Fullt klassad och emissionsgodkänd
D13 MH möte kraven för klassning hos alla de stora klassningssällskapen. Motorn uppfyller också de senaste emissionskraven från EU IWW, CCNR, IMO och EPA.
Motor och kontrollsystem är typgodkända av LR, DNV, GL, IRS, RS och CCS.

Tekniska Data D13 MH
Konfiguration rak sexcylindrig
Typ fyrtakts, direktinsprutad dieselmotor med turbo
och laddluftkylare
Cyl. diam./slagl. mm (tum) 131/158 (5,16/6,22)
Cyl. vol. l (tum3) 12.78 (779,7)
Kompression 18,1:1
Torrvikt, exkl backslag, kg 1450

Effektalternativ
Rating 1 (Heavy Duty) kW/hk: 294/400, 331/450, 368/500
Rating 2 (Medium Duty) kW/hk: 404/550, 441/600