25 maj, 2011

Stopp för trafik i Trollhätte kanal

Det blir stopp för all trafik i Trollhätte kanal 26 augusti till och med 19 september i år. Under drygt tre veckor med start 26 augusti kommer Trollhätte kanal att vara stängd för både handelssjöfart och fritidsbåtstrafik. Orsaken är reparation och underhåll. Info: www.sjofartsverket.se