25 maj, 2011

Stena Bulk investerar 4,5 miljarder kr i LNG-fartyg

Stena Bulk är på offensiven igen – den här gången inom transporter av flytande naturgas. Företaget har köpt tre stycken LNG-fartyg (Liquefied Natural Gas) från det Taiwanbaserade rederiet TMT för totalt 700 miljoner USD, cirka 4,5 miljarder svenska kronor. De tre LNG-fartygen är ”Stena Blue Sky” (bilden, 145 000 kubikmeter), som är byggt 2006 och de två nybyggda fartygen ”Stena Clear Sky” och ”Stena Crystal Sky” på 174 000 kubikmeter vardera.

Alla fartygen är toppmoderna och isklassade. ”Stena Blue Sky” är i dagsläget chartrat av ryska Gazprom, med 22 månader kvar på kontraktet.

– Vi tror att detta är en mycket god investering. LNG står för en betydande del av tillväxten inom den globala energiförsörjningen och i dagsläget är det brist på LNG-fartyg. Därför räknar vi med att intjäningen på de två nybyggda fartygen direkt kommer att segla in över 100 000 USD per dag, säger Stena Bulks VD Ulf G. Ryder.

Kapacitetsutnyttjandet av de 320-tal stora LNG-fartyg som opererar på världshaven ligger i dagsläget nära 90 procent. Efterfrågan på transporter av flytande naturgas väntas dessutom öka med uppemot åtta procent per år under den närmaste tioårsperioden.

Strålande utgångsläge
– Utöver varvens redan fulltecknade orderböcker finns ett behov på 60-70 nya LNG-fartyg för att täcka den ökade efterfrågan fram till 2014. LNG-fartyg är mer kapitalintensiva än vanliga tankfartyg och är cirka tre gånger dyrare i pris per styck. Det tar nästan fyra gånger så lång tid att bygga ett LNG-fartyg än en ordinarie tanker i motsvarande storlek av. På grund av detta och den mer komplicerade LNG-driften är det få aktörer som arbetar inom segmentet., säger Ulf G. Ryder.

Han tillägger:

– Att i detta läge ha likviditet och operationell kunskap att kunna köpa dessa tre fartyg så snabbt, varav två är helt nya att de inte ens levererats från varvet ännu, ger vår LNG-satsning ett strålande utgångsläge.

Stena Bulk räknar med att de två nybyggda fartygen kan levereras från varvet redan under juni månad. Därefter väntar kompletterade utrustning och nya besättningar innan fartygen är redo att hämta sina första laster av flytande naturgas i slutet av juli.