26 maj, 2011

Plan gäller för förbud mot utsläpp av toalettavfall

Trots att regeringens jurister har meddelat att det förslag om utrustningskrav som Transportstyrelsen (TS) lagt fram angående fritidsbåtarnas toaletter inte stämmer med EU-kraven fortsätter TS ändå enligt sin tidplan med genomförandet av förbudet. Enligt ett pressmeddelande slår den ansvarige inom TS, Erik Eklund, fast att planen ska hållas.

Pressmeddelande från Transportstyrelsen:

Arbetet med att införa ett förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar fortsätter. Förbudet beräknas träda ikraft 2014-2016. Utrustningskravet, det vill säga att båtar med fast toalettinstallation byggda efter ett visst årtal, ska ha en tank med möjlighet till sugtömning, skjuts däremot upp.

Transportstyrelsen fick i juni 2010 i uppdrag av regeringen att genomföra förbudet mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar. Förbudet planeras träda ikraft 2014 i särskilt känsliga områden som Östersjön, Skagerrak, Kattegatt, Öresund samt sjöar och inre vattendrag. 2016 ska förbudet vara infört även i resten av landet (Bottenviken och Bottenhavet).

Förutom ett kommande generellt förbud om att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar inom Sveriges sjöterritorium finnas det redan ett krav på fritidsbåtshamnar att ha mottagningsanordningar som kan ta emot toalettavfall från fritidsbåtar om det finns ett behov. Tanken är också att införa ett utrustningskrav, att fritidsbåtar med fast toalettinstallation ska ha en tank med möjlighet till sugtömning, med möjlighet till undantag för äldre båtar.

2012 ska föreskriften som reglerar förbudet beslutas, så att mottagningsanordningar hinner anläggas och båtägare hinner anpassa sina båtar i god tid innan förbudet träder ikraft.

Tidplanen för utsläppsförbudet gäller fortfarande. Utrustningskravet för båtar kommer att utredas ytterligare och inte vara med i första läget.

– Däremot arbetar vi på att utrustningskravet ska med och att det kan komma i ett senare skede, säger Erik Eklund, ansvarig för båtlivsfrågor på Transportstyrelsen.

Anledningen till den ytterligare utredningen är att det i samband med arbetet med föreskriften som reglerar förbudet uppstod ett frågetecken kring om utrustningskravet strider mot EU-lagstiftningen. För att Transportstyrelsen ska kunna föreskriva om ett utrustningskrav måste det stå klart att det inte strider mot EU-rätten.

Utdrag ut båtlivsundersökningen 2010
•Cirka 100 000 båtar har toalett.
•Av dessa har redan knappt 50 procent möjlighet att lämnasitt toalettavfall iland.
•Knappt 40 procent har uppsamlingstank och behöver endast göra en enklare komplettering för att få möjlighet till att lämna i land sitt avfall.

Kommentarer

Olof Malmlöf 06:58:20 2011-05-27

Hela detta krav saknar rimliga proportioner. Emellanåtsläpper Stockholm reningsverk ut skit som motsvarar kanke 100år av totaltutsläpp från fritidsbåtar. Och då sker det heller inte koncentrerat. Läs detta osmakliga: http://nvp.se/Nacka/SaltsjobadenFisksatra/Orenat-avlopp-slapptes-ut/