26 maj, 2011

Brand i verkstad vid Ostindiefararen

Under natten mellan onsdag och torsdag utbröt en brand i en verkstadsbyggnad vid Ostindiefararen Götheborg. Skeppet klarade sig utan skador men i bygganden som delvis förstördes fanns skeppets 2000 kvadratmeter handsydda segel. – I nuläget vet vi inte vilka skador som seglen har ådragit sig och vi arbetar fortfarande med att få ut dem ur byggnaden, säger Rikard Thornander, vd på Svenska Ostindiska Companiet.

Det var strax innan klockan ett på natten mellan onsdag och torsdag som räddningstjänsten fick in ett larm om kraftig rökutveckling från en verkstadsbyggnad vid Ostindiefararen Götheborg. Det var besättningen ombord på de närliggande bogserbåtarna som upptäckte branden och tack vara deras rådiga ingripande kunde man begränsa riskerna för att skeppet skulle komma till skada.

– Bogserbåtsbesättningens inledande insats med bland annat vattenkanoner bidrog stort till att vi kunde klara att rädda skeppet och begränsa branden, säger räddningsledare Leif Andrén på Räddningstjänsten Storgöteborg.

För tillfället arbetar både brandmän och snickare med att riva den södra gaveln på den brandhärjade verkstadsbygganden för att få ut de närmare 2000 kvadratmeter handsydda segel som förvarats på loftet.

– Seglen är väldigt tunga och det är ett krävande arbete men vi hoppas på att få ut dem inom bara ett par timmar och att vi sedan ska kunna transportera den vidare till en lagerlokal där vi kan göra en närmare besiktning, säger Rikard Thornander.

Byggnaden som ådrog sig stora brandskador pyr fortfarande men räddningstjänsten och inhyrda snickare lägger nu all kraft på att rädda skeppets segel.

Händelsen påverkar inte sommarens aktiviteter och skeppet kommer att ligga vid Stenpiren i Göteborg precis som planerat.

Info: www.soic.se