1 juni, 2011

Ny latrintömningsstation för fritidsbåtar i Sigtuna

Tisdag 31 maj invigdes en ny latrintömningsstation för fritidsbåtar i Sigtuna hamn. Den underlättar fär fritidsbåtsägare i området att tömam sin hålltank i Sigtuna i stället för i Mälarens vatten. Stationen står på en ny flytbrygga som kommer att användas av kommunens tre båtklubbar.

De berörda klubbarna är Sigtuna båtklubb, Märsta båtklubb och Rosersbergs båtklubb, samt av besökande båtar i kommunens gästhamn.

Båtar på väg exempelvis mellan Stockholm och Uppsala är också välkomna att utnyttja den. Förutom att tömma toan kommer man att kunna fylla på färskvatten på den nya flytbryggan.

– Varken kommuninnevånarnas eller gästande fritidsbåtars latrinavfall ska behöva tömmas direkt i sjön. Genom att bygga latrintömningsstationen i Sigtuna hamn bidrar vi till att Mälarens och även Östersjöns vatten blir renare, både på kort och lång sikt, säger kommunalrådet Gunilla Lundquist (MP).

Latrintömningsstationen har medfinansierats genom det lokala vattenvårdsprojektet LOVA, vilket förmedlas av Länsstyrelsen i Stockholm. Syftet med LOVA är att främja lokala åtgärder som förbättrar havsmiljön, i första hand genom att minska belastningen av näringsämnen. Stationen är ansluten till det kommunala avloppsnätet.

Bilden: Den nya latrintömningsstationen för fritidsbåtar i Sigtuna hamn.