1 juni, 2011

Premiär för alkylatbensin i halländsk marina

Båtfjordens hamn i Bua inviger lördagen 4 juni kl. 11.00 sin nya sjömack där fritidsbåtar och även andra fordon kan tanka Alkylatbensin via slang. Kommunalråden Jörgen Warborn och Jana Nilsson fyller första tanken.

Alkylatbensin är ännu en viktig del i hamnens strävanden att förbättra miljön för fritidsbåtar. Det är speciellt äldre tvåtaktsmotorer som utombordare och gräsklippare som släpper ut stora mängder oförbränt bränsle till omgivningen.

Genom att använda alkylatbensin, som är 99 gånger renare än vanlig bensin, minskas de skadliga utsläppen till vatten och luft drastiskt. Komponenter som svavelaromater, bensen, olefiner och polyaromater som finns i vanlig bensin saknas nästan helt i alkylatbensin. En tvåtaktsmotor med förgasare på 70 hk kan under en normal säsong, vid körning i 25 timmar släppa ut 300 liter oförbränt bränsle i vattnet.

Men Båtfjordens hamn gör mycket mer säger Kenneth Berntsson ordförande i hamnen:

– Vi har under flera år gjort omfattande investeringar för en bättre miljö. Spolplatta med rening där alla våra fritidsbåtar skall tvättas och gifterna från båtbottenfärgerna tas om hand. Vår nya servicebyggnad är precis rest, där kommer vi att kunna erbjuda fräscha toaletter, duschar och utslagsvask för båttoaletter och husbilar samt sugtömningsstationer på bryggan. Något som blivit möjligt med LOVA-bidrag samt stöd från kommunen och Sparbanksstiftelsen.

Även Leader Halland bistår med en förstudie för hur hamnplanen kan användas bättre. Båtfjorden siktar på att bli en av länets bäst utrustade gästbåtshamnar men även tillhandahålla ställplatser för husbilar. En intressant miljö med sjöbodar, försäljning och annat som kan vara lockande för turister och närboende ger mervärden.

Region Halland har genom sin inventering ”Havsmiljö i balans och fritidsbåtar i Halland” konstaterat att infrastrukturen vid fritidsbåtsanläggningarna i länet är kraftigt undermålig med avseende på miljön. Spolplattor och sugtömningsstationer saknas vid de allra flesta anläggningarna.

– Även landtoaletter som kan betjäna allt rörligt friluftsliv saknas på många platser. Det är mycket glädjande att Båtfjordens hamn nu blir först i Halland med att även erbjuda alkylatbensin, säger Lennart Benson, projektledare vid Region Halland.

Info: www.batfjordenshamn.se