21 juni, 2011

“EU måste agera mot omfattande tjuvfiske efter lax i Östersjön”

Sportfiskarna, Kommunförbundet Norrbotten, Finska Fritidsfiskares centralorganisation och Finska Lapplands förbund reagerar mot ett systematiskt tjuvfiske efter lax i Östersjön och kräver åtgärder från EU.

I en skrivelse till Europeiska Unionens generaldirektorat för havsfrågor och fiske visar organisationerna bland annat på en omfattande och avsiktlig felrapportering från polska yrkesfiskare. Genom att laxfångster rapporteras som havsöring kringgås EU:s kvoter för laxfångster. Över 70 000 laxar kan ha felrapporterats som öring enligt det Internationella havsforskningsrådet ICES.

– Omfattningen av felrapporteringen är så stor att Internationella havsforskningsrådet har svårt att ge råd till EU om hur mycket lax som max kan fångas för att upprätthålla ett hållbart laxbestånd, säger Glenn Douglas från Sportfiskarna.

– EU:s kvot för laxfångster på 250 000 laxar år 2011 är redan mer än dubbelt den mängd som forskarna rekommenderar. En omfattande felrapportering gör att denna alldeles för höga kvot överskrids med flera tusen laxar per år. Detta har lett till nuvarande situation med ett biologiskt felaktigt fiske på blandade bestånd där svaga stammar inte kan återhämta sig. Även i starka älvar är antalet återvandrande laxar för lågt för att tillåta utveckling av fisketurismen, säger Glenn Douglas.

Organisationerna bakom skrivelsen menar nu att EU måste agera.

– EU måste agera mer kraftfullt än vad man hittills gjort i frågan, annars tappar vi förtroendet för EU:s förmåga att förvalta Östersjölax, avslutar Glenn Douglas.