29 juni, 2011

Fritt fram att läsa tidningen Stångmärket på nätet

Skärgårdsstiftelsens uppdrag är att både bevara landskapsbilden och främja utvecklingen av våra områden i Stockholms skärgård. Ett viktigt uppdrag som innefattar ett stort område både geografiskt och verksamhetsmässigt. Nu är det fritt fram att läsa stiftelsens tidning Stångmärket på nätet.

Många stödjer Skärgårdsstiftelsens verksamhet på olika sätt, framförallt stöttas de av sina ca 20 000 vänner som ger både finansiellt och opinionsmässigt stöd.

För dem gör Skärgårdsstiftelsen tidningen Stångmärket, som de i år satsat lite extra på genom ny formgivning och mer genomarbetat innehåll. Inför sommaren bjuder de på ett lite tjockare nummer där de framförallt informerar om alla de fantastiska platser du kan besöka på stiftelsens områden.

Info: www.skargardsstiftelsen.se