18 augusti, 2011

Kompetens och kunnighet viktigare än pris för landets båtägare

Vet expediten vad han talar om? Det borde han göra. Åtminstone om han vill sälja produkter eller reservdelar till någon av Sveriges alla båtägare. Närmare hälften av de tillfrågade i Mekonomens stora Båtlivsundersökning 2011 svarar att kunnig personal är det som avgör valet av butik när det är dags att inhandla produkter till båten.

Pressrelease:

Att butiken ligger på ett bekvämt avstånd kommer på andra plats när båtägaren väljer butik. Det svarar 37 procent av de tillfrågade. Undersökningen visar även att kvalitet är viktigare än pris för landets båtägare. 31 procent av de svarande föredrar att butiken har hög kvalité på produkterna samtidigt som 25 procent håller lägst pris som viktigast.

– Det borde vara en självklarhet för varenda butik som förser landets båtägare med produkter och reservdelar att ha kunnig personal. Lika självklart ska det vara med den höga kvalitén på produkterna. Vi vill ge landets båtägare samma service, kunskap och tillgänglighet som vi erbjuder bilägarna, säger Mikael Schriwer, affärsutvecklingschef Mekonomen marint.

Nästan samtliga av de tillfrågade, 91 procent, anser att det krävs förkunskap för att äga en båt. 34 procent anser dessutom att det krävs en stor förkunskap. Undersökningen visar samtidigt att 58 procent av landets båtägare sköter all sin besiktning och service av båten helt på egen hand. 15 procent svarar dock att de mellan vartannat och var fjärde år låter båten besiktas av en professionell besiktningsman och fyra procent svarar att de besiktar båten årligen.

Siffror från Mekonomens BåtLivs-undersökning

• 45 procent anser att kunnig personal är viktigast när det kommer till valet av butik för produkter och reservdelar för båten.

• 91 procent anser att det krävs förkunskap för att äga en båt

• 34 procent anser att det krävs stor förkunskap för att äga en båt.

• 58 procent svarar att de sköter all sin besiktning och service av båten helt på egen hand.

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av NORM på uppdrag av Mekonomen. Undersökningen omfattar 50 frågor och har besvarats av 1 000 svenskar.