22 augusti, 2011

Klartecken för kreosot i ytterligare fem år

Europeiska kommissionen meddelade 26 juli att kreosot tas upp på bilaga 1 till det europeiska biociddirektivet (direktiv 98/8/EG). Det betyder att ämnet får användas i EU i ytterligare fem år från och med den 1 maj 2013. Beslutet har betydelse bland för de båtklubbar som har kreosotimpregnerade stolpar vid sina brygganläggningar.

De senaste åren har kreosot utvärderats av Sverige och Kemikalieinspektionen (KemI) inom ramen för granskningsprogrammet i EU. Den svenska utvärderingen ligger till grund för förslaget att ta upp kreosot på bilaga 1 vilket betyder att ämnet får ingå i godkända produkter i EU.

I juli 2011 lämnade Europeiska kommissionen beskedet att kreosot kommer att tas upp på bilaga 1 och därmed bli möjligt att använda i ytterligare fem år från och med den 1 maj 2013.

Kreosot används idag främst för impregnering av järnvägssliprar, el- och telefonstolpar. Det är klassificerat som cancerframkallande och innehåller flera substanser med hälsofarliga egenskaper. Kreosot får bara användas av yrkesmän med utbildning och trä impregnerat med kreosot får inte användas på lekplatser, i leksaker, i odlingsbehållare eller i konstruktioner där virket ofta kommer i kontakt med huden. Bekämpningsmedel som innehåller kreosot måste godkännas av KemI för att få användas i Sverige.

KemI:s bedömning är att viss användning av kreosot kan anses vara acceptabel under förutsättning att de särskilda bestämmelser som anges i beslutet tillämpas. Förslaget innehåller särskilda bestämmelser, till exempel om hur trä som är behandlat med kreosot får lagras och användas.