27 augusti, 2011

Båtklubbarnas Dag – stor båtparad i Stockholm

Idag är det åter dags för Båtklubbarnas Dag! Förra årets parad samlade mellan 120 och 150 båtar (som trotsade kyla och dåligt väder). I år har detta vuxit till fyra parader som startar ca kl 15 (1. upp genom Årsta viken 2. från Ålsten förbi Essingeöarna 3. från Sätra och 4. från Stadshuset runt Kungsholmen) som alla strålar samman på Riddarfjärden. När kallat samlats och klockan blivit ca 16 avslutas det hela med en tuutfanfar, förstärkt från några av Strömma Kanalbolagets båtar! Klockan elva öppnar elva båtklubbar i innerstan sina dörrar och grindar för allmänheten.

Programmet på Stockholms vatten omfattar en stor Båtparad med musik och galanta båtekipage, en omfattande båtsamling på Riddarfjärden med festligheter och salut samt båtklubbar som öppnar portarna till klubbhus och bryggor för allmänheten och bjuder på båtturer, musik och allehanda aktiviteter.

Sista helgen i augusti förra året gick startskottet för en långvarig tradition! Tanken är att denna dag skall fi ras så länge det behövs – där det behövs.

Det började med några klubbar i det inre av Stockholms vatten, men idén visade sig passa alla med båtintresse! Evenemanget framförs med positiva förtecken; i fest och parad, men det fi nns en allvarlig bakgrund.

De ideella båtklubbarna har funnits tätt intill och inne i städerna sedan över hundra år och utgör ett starkt inslag i såväl stadsbild som för innevånarnas rekreation. Aktiviteten pågår året runt, år efter år, och fostrar nya generationer i positiv båtlivsanda. Idag lever dessa båtklubbar ett alltmer osäkert liv på grund av bygg- och exploateringsplaner. När nya stadsdelar växer fram intill vatten glöms fritidsbåtarna bort och på betongkajerna står det ”förtöjning förbjuden”.

I Stockholm samordnar Föreningen Båtklubbarnas Dag aktiviteterna med bl.a.:
• Storståtlig båtparad (med segelbåtar, motorbåtar, fl ottar och andra fl ytande företeelser)
• Öppet hus/brygga, båtturer för allmänhet, musik, café etc. OBS! Varje klubb har eget program.
• Musicerande besättningar
Båtparaden har i år vuxit och en paradväg har blivit FYRA :
1. Från Ulvsundasjön, runda Lilla Essingen, till Riddarfjärden
2. Från Ålsten till Riddarfjärden
3. Från Eriksdal upp genom Årstaviken till Riddarfjärden
4. Från Stadshuset runt Kungsholmen och Lilla Essingen, till Riddarfjärden

Mer info finns på hemsidan www.båtklubbarnasdag.se (med å)

Foto: Roland Brinkberg.