2 september, 2011

Nytt varumärke lanseras för Värmdö

Värmdö kommun har sedan hösten 2010 arbetat tillsammans med det lokala näringslivet, föreningslivet och medborgare för att ta fram en nytt varumärke för hela Värmdö. I samband med den flytande båtmässan ”Allt på sjön” i Gustavsberg lanseras den nya plattformen. Drygt 200 personer har deltagit i arbetet som syftar till att skapa stolthet, samsyn och en gemensam identitet för platsens aktörer.

– Vi ser varumärket som medel för att nå vår vision, Värmdö Vision 2030, säger Lars-Erik Alversjö (M), kommunstyrelsens ordförande i Värmdö. En gemensam varumärkesplattform av det här slaget är ett styrmedel för att konsekvent och långsiktigt stärka bilden av vad Värmdö står för, att skapa förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling och tillväxt.

I Värmdö finns flera starka destinationer, attraktioner, tillgångar och individer som bidrar till att skapa en positiv bild av platsen och som förstärker Värmdös rykte. Värmdös platsvarumärke ska lyfta fram de gemensamma värden som gör platsen attraktiv och som särskiljer Värmdö från liknande platser i Stockholmsregionen.

Värmdös varumärkesplattform innehåller följande huvudbegrepp:

Kärnvärden: Stolt – Medveten – Nyfiken

Varumärkeslöfte: Urban skärgårdsidyll

Position: Stockholm stoltaste skärgård.

Kommunikativ målgrupp: Storstadsmänniska med en livsstil som kännetecknas av en aktiv medveten vardag.

– En varumärkesplattform uttrycker vilka värden eller drivkrafter som gör platsen åtråvärd i jämförelse med konkurrerande platser, säger Kenneth Norberg, kommunikationschef i Värmdö kommun. Kraften i varumärket Värmdö uppnås genom ett brett engagemang, varumärkesplattformen ska därför ses som ett verktyg som i olika samverkansprojekt bidrar till fokusering på de värden som utvecklar Värmdös attraktionskraft.