2 september, 2011

Äventyrsrodd i forskningens tjänst

Äventyraren och fotografen Oskar Kihlborg ska ro från Sverige till Finland. Den 13 dagar och 175 Nm långa roddturen gör han för att uppmärksamma att Sverige inte har ett modernt forskningsfartyg i Östersjön. Samtidigt passar han på att göra observationer åt forskare vid Stockholms universitet.

– De forskare vid Stockholms universitet som jag pratat med säger att vi har bättre information om hur ytan på Mars ser ut än Östersjöns botten, säger Oskar Kihlborg.

Under resan till Åbo som går genom Stockholms, Ålands och Finlands skärgårdar kommer han att passa på att göra observationer på uppdrag av forskare vid Stockholms universitet.

– Ett välutrustat fartyg för forskning i Östersjön är oumbärligt för att ge forskningen mer kunskap och en möjlighet att rädda detta känsliga innanhav, säger Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik vid Stockholms universitet.

Avfärden sker den 6 september kl. 10.00 från Briggen Tre Kronors hemmahamn på Kastellholmen i Stockholm. Oskar Kihlborg planerar att anlända till Åbo den 19 september tillsammans med segelfartyget Briggen Tre Kronor som då avslutar seminarieserien ”Hållbara Hav” – ett samarbete mellan näringsliv, forskare och organisationer för att gemensamt verka för hållbara lösningar för Östersjön.