2 september, 2011

Stockholms Hamnar vinner pris för Stora Tullhuset

Stora Tullhuset på Stadsgårdskajen i Stockholm blev idag belönat med Byggmästareföreningens pris, ROT-priset, för årets bästa ombyggnadsprojekt i Stockholm. Priset överlämnades av juryns ordförande Anna-Greta Leijon till Stockholms Hamnars VD Johan Castwall vid en ceremoni i Kulturhuset i Stockholm på fredagsmorgonen.

Ur juryns motivering:
”I Stora Tullhuset har man på ett förtjänstfullt sätt fyllt huset med nya verksamheter och med stor skicklighet återställt byggnadens ursprungliga exteriör.”

”De kulturhistoriska och antikvariska insatserna är väl genomförda.”

”Nu sjuder denna centrala plats av nytt liv…”

Stora Tullhuset är det renoveringsprojekt av fem nominerade som bäst tagit tillvara byggnadens särdrag och kvaliteter. Priset delas mellan Stockholms Hamnar som är beställare och ägare, arkitektbyrån Ettelva Arkitekter AB samt byggentreprenören ROT Gruppen AB.

Stockholms Hamnar har genomfört en omfattande renovering av Stora Tullhuset på Stadsgårdskajen. Den vackra tullbyggnaden från 1906 var mycket sliten och stod delvis tom när renoveringarna påbörjades 2006. Idag är huset en mötesplats där många kan njuta av den vackra byggnaden och utsikten över vattnet. Huset rymmer idag kryssningscenter, kontorslokaler och fotomuseum med utställningar, kurser, föreläsningar, servering och events.

ROT-priset utses årligen av Byggmästareföreningen i Stockholm och delades i år ut för tjugonde gången.

Info: www.stockholmshamnar.se