26 september, 2011

Register, vrak och stolpar

Ibland uppstår det praktfulla kollisioner mellan olika myndigheter här i landet. Den ena myndigheten vet inte vad en andra beslutat och handlar efter eget omdöme. En sådan kollision har drabbat Sandö Hamn på västkusten. Miljödomstolen sa nej till kreosotstolpar vid bryggorna i klubbens hamn. Alla andra myndigheter, kommun, länsstyrelse, Kemikalieinspektion och EU sa ja.

Man kan försiktigt undra – hur är det med innanläsningen i rättsväsendet?

Nu måste Högsta Domstolen (!) besluta om båtklubben skall få prövningstillstånd för att dra alltsammans inför domstolen igen.

Det är inte utan det svindlar till lite grann när man funderar över detta.

Register
Så en annan märklig grej; regeringen bad Naturvårdsverket fundera över en strategi och åtgärder för att ta hand om gamla vrak efter fritidsbåtar.

Självklart dök förslag om fritidsbåtregister upp igen – ibland kan man undra över om idiotiska förslag är lösningen på en av livets gåtor; förslagen har tydligen ett evigt liv…

Ända sedan 30-talet i förra århundradet har ett antal makthavare haft detta register som den verkligt ”våta drömmen”.

Dessutom, är det någon som kan tala hur gammal en glasfiberarmerad plastbåt kan bli? Naturvårdsverket kan det inte, därför kör de fram registerdrömmen…

Hur själva omhändertagandet av de gamla vraken skall ske – det finns idag bara ett fåtal – kan kanske bli en födkrok för någon företagsam person. Sådana inrättningar har ju redan startat (Båtskroten på Muskö).

Utan registertvång.
Till sist, ett antal beslutsfattare i kustkommunerna på Västkusten har tydligen drabbats av svårartad girighet,

Gästhamnsavgifter, dagavgifter och elavgifter har chockhöjts. Detta utan att service blivit för fem öre bättre.

Vi talar rejäla höjningar, att till exempel ligga en natt i Hamburgsund kostar med elavgift 360 kr. Troligen kommer den gästbåten aldrig mera till den hamnen…

Kommentarer

sjöfyllerilagen på facebook 20:24:50 2011-11-10

En grupp vars syfte är att utöva påtryckning för en justering av den sjöfyllerilag som slår fel och skjuter högt över målet. Ett hastverk som tillkommit för att lugna en okunnig opinion skapad av hysteriska sensationsjagande kvällstidningar.
Att man har en gräns för påverkan är absolut bra, denna lag är dock inte baserad på verkligheten utan på pop…ulistiska gissningar. Utbildningskrav för förare av stora och/eller snabba båtar ger större effekt utan att sabotera normala människors semesterfirande och hamnkrogarnas överlevnadsmöjligheter. Denna lag är FEL och måste justeras!
http://www.facebook.com/#!/groups/198160173575380/