3 oktober, 2011

Insatsen vid Tjörn avslutad

Räddningstjänstoperationen vid Kyrkesund avslutades måndagen 3 oktober klockan 10.00 på förmiddagen för Kustbevakningens del. Under knappt 18 dygn har Kustbevakningen tagit upp totalt 644 kubikmeter olja.

Kustbevakningen kommer kontinuerligt att hålla området under uppsikt då det ligger mindre mängder olja bland stenar och på land. Små mängder olja kan också förväntas att driva ut i havet. Räddningstjänsten har begärt hjälp av Kustbevakningen som därför bidrar med en strandbekämpare och personal för att ta upp olja på kommunalt ansvarsområde.

Info: www.kustbevakningen.se